Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.836.201

Dotaz ohledně exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 80 x
1 odpověď
 
Dobrý den. Prosím o zodpovězení mého dotazu. Jsem věřitel cca 10 let. Celou právoplatnou exekuci vůči věřiteli jsem předal svému advokátovi, který ji přeposlal exekučnímu úřadu. Dotyčný exekutor však svoji činnost ukončil a celý spis předal řádně novému exekutorovi. Jak jsem dnes (06.03.2019) zjistil po telef. rozhovoru se současným oprávněným exekutorem je dlužník v insolvenci od roku 2017. Můj právník sice požádal o sdělení stavu exekuce - vic dopis / věc: Žádost o sdělení stavu exekuce
Vážená paní magistro,
dovoluji si obrátit se na Vás se žádostí o sdělení stavu předmětné exekuce
našeho klienta – oprávněného pana -------------, nar. -----------, bytem
----------, Brno, ve věci povinného -------------, nar. ------------, bytem
-----------, Brno. Žádám Vás tímto o sdělení souhrnné sumy z celkové
částky 52.500,- Kč vymožené na tuto pohledávku.
Požadovanou informaci potřebujeme pro přihlášku pohledávky klienta
v insolvenčním řízení, jež je vedeno na povinného/, ale i když otevřel datovou schránku, nepřipojil mě k insolvenci, též dle dnešního tel hovoru / vyznělo to tak, neb mi sdělil, že až po ukončení insolvence může má exekuce pokračovat v plném rozsahu. Na netu jsem se však dočetl, že kdo se nepřihlásil k insolvenci má smůlu. Můj dotaz proto zní : Je to pravda a nebo došlo ze strany mého právníka k vážnému pochybení. Protože pokud ano, mám právo mého právníka zažalovat a nebo jaké úkony mám činit. Nehodlám o své finanční prostředky jež jsem poskytl dlužníkovi v žádném případě přijít a to i s příslušenstvím.
Předem děkuji za odpověď na můj uvedený mail a s pozdravem Ing. P. J.
 
Dobrý den, v případě insolvnenčního řízení a rozhodnutí o úpadku lze dluh vymáhat pouze v uvedeném řízení; přihlášku pohledávky je nutno podat v zákonem stanoveném termínu, zpravidla 30 dní od zvěřejnění rozhodnutí o úpadku. Pokud bude dlužníku povoleno oddlužení a on splní zákonem stanovené podmínky, bude za pět let od nezaplacených dluhů soudem osvobozen a to včetně těch, které nebyly do řízení včas přihlášeny.