Počet stránek ve webu: 39.627

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.757.020

exekuce a insolvence

Odesláno: 
Otevřeno 122 x
1 odpověď
 
kreditní katra zajištěná exekutorským zástavním právem přihlášená do insolvence jako nezajištěná pohledávka byla splácena ve splátkovém kalendáři. Po řádně ukončené insolvenci a usnesení soudu od osvobození zbylých dluhů banka vyžaduje doplatit zbytek dluhu i vysoké náklady exekutora, prý se insolvence na exekutorské zástavní právo nevztahuje a dokončením insolvence nezaniká. Je to pravda? Musím vše doplatit jinak může být nemovitost prodaná? Děkuji
 
Dobrý den,

pokud banka přihlásila svou pohledávku jako nezajištěnou majetkem dlužníka a byla uspokojována v rámci plnění splátkového kalendáře, nejsou banka ani soudní exekutor oprávněni domáhat se dalšího plnění, neboť usnesením insolvečního soudu jste byla osvobozena od placení zbytku tohoto dluhu.
V tuto chvíli doporučuji zaslat
(i) příslušnému soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce z důvodu, že jste byla osvobozena od placení zbytku dluhů, společně s žádostí o zrušení exekutorského zástavního práva na nemovitostech s odvodněním, že toto zaniklo, když banka (oprávněný) uplatnil pohledávku v rámci insolvenčního řízení jako nezajištěnou;
(ii) písemnou žádost insolvenčnímu soudu, aby usnesení o osvobození od zbytku dluhů po vyznačení doložky právní moci zaslal příslušnému katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu se nemovitost zatížená exekutorským zástavním právem nachází.

Soudní exekutor ani banka však za nastalé situace již nejsou oprávněni dále po Vás cokoliv vymáhat.