Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.774.560

Vypořádání SJM po schválení insolvence jednoho z manželů po rozvodu

Odesláno: 
Otevřeno 706 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2013 jsem se rozvedl, za trvání manželství vznikly dluhy,
2016 jsem si podal návrh na oddlužení v lednu 2017 mi bylo schváleno oddlužení, kde veškeré dluhy splácím já v insolvenci.
Žádal jsem insolvenční správkyni o rozdělení majetku.
Je možné takto postupovat a je insolvenční správkyně povinna majetek rozdělit? V lednu 2017 začala platit doměnka o rozdělení majetku kdy každý vlastníme 1/2 z bytu a to včetně dluhů.
 
Dobrý den,
pro otázku vypořádání zaniklého společného jmění platí stav, jaký byl v době zahájení insolvenčního řízení.
Pokud bylo insolvenční řízení zahájeno dříve než 3 roky poté, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci, bude součástí majetkové podstaty i byt jako celek.
Pokud bylo insolvenční řízení zahájeno později, než 3 roky poté, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci, je možné, že nastala fikce rozdělení majetku 50:50; této fikce je však třeba se dovolat, nenastává automaticky (např. Katastr nemovitostí není nadán věšteckou schopností a dokud mu informace o tom, že manželství bylo pravomocně rozvedeno a nebylo vypořádáno, nikdo nesdělí, o tomto faktu neví. Nadto i tuto změnu lze v katastru nemovitostí provést je na návrh vlastníků nemovitosti).
Mám za to, že insolvenční správkyně postupovala správně, pokud Vaší žádosti nevyhověla. Nadto insolvenční správkyně sama o sobě není oprávněna jakýkoliv Váš majetek „dělit“; tuto pravomoc by měl jen soud.
V krajním případě Vám nic nebrání požádat o stanovisko insolvenční soud, který by v případě, kdy by shledal, že správce nepostupuje řádně, mohl správci dát pokyn v rámci dohledové činnosti soudu nad řízením.