Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.130.777

Vypořádání SJM po schválení insolvence jednoho z manželů po rozvodu

Odesláno: 
Otevřeno 109 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2013 jsem se rozvedl, za trvání manželství vznikly dluhy,
2016 jsem si podal návrh na oddlužení v lednu 2017 mi bylo schváleno oddlužení, kde veškeré dluhy splácím já v insolvenci.
Žádal jsem insolvenční správkyni o rozdělení majetku.
Je možné takto postupovat a je insolvenční správkyně povinna majetek rozdělit? V lednu 2017 začala platit doměnka o rozdělení majetku kdy každý vlastníme 1/2 z bytu a to včetně dluhů.
 
Dobrý den,
pro otázku vypořádání zaniklého společného jmění platí stav, jaký byl v době zahájení insolvenčního řízení.
Pokud bylo insolvenční řízení zahájeno dříve než 3 roky poté, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci, bude součástí majetkové podstaty i byt jako celek.
Pokud bylo insolvenční řízení zahájeno později, než 3 roky poté, kdy rozsudek o rozvodu manželství nabyl právní moci, je možné, že nastala fikce rozdělení majetku 50:50; této fikce je však třeba se dovolat, nenastává automaticky (např. Katastr nemovitostí není nadán věšteckou schopností a dokud mu informace o tom, že manželství bylo pravomocně rozvedeno a nebylo vypořádáno, nikdo nesdělí, o tomto faktu neví. Nadto i tuto změnu lze v katastru nemovitostí provést je na návrh vlastníků nemovitosti).
Mám za to, že insolvenční správkyně postupovala správně, pokud Vaší žádosti nevyhověla. Nadto insolvenční správkyně sama o sobě není oprávněna jakýkoliv Váš majetek „dělit“; tuto pravomoc by měl jen soud.
V krajním případě Vám nic nebrání požádat o stanovisko insolvenční soud, který by v případě, kdy by shledal, že správce nepostupuje řádně, mohl správci dát pokyn v rámci dohledové činnosti soudu nad řízením.