Počet stránek ve webu: 39.928

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.907.472

Je nutný souhlas spolumajitelů se zástava podílu nemovitosti jedním ze spoluvlastníků?

Odesláno: 
Otevřeno 116 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsme 4 vlastníci nemovitosti. Jeden z nás zastavil svoji ideální 1/4 bez informování a souhlasu ostatních.
Může takto konat. Dovoluje to zákon? Který?
Děkuji za radu.
Marie
 
Dobrý den, obecně vycházíme z ust. § 1123 zák. č. 89/2012 Sb. dle něhož „Spoluvlastník může se svým podílem nakládat podle své vůle. Takové nakládání však nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků bez zřetel k tomu, z čeho vyplývají. Vedle tohoto obecného omezení dispozice se spoluvlastnickým podílem, z něhož neplyne apriori, že by bylo zakázáno zastavit svůj podíl (jen pokud by to bylo na újmu ostatním podílníkům, což by tito podílníci museli prokázat) lze omezit zastavení podílu smluvně mezi podílníky nebo rozhodnutím soudu. Pokud tomu tak není, může podílník svůj podíl bez dalšího zastavit.