Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.774.399

Zdědění insolvence a odpovědnost dědice za dluh, dluhy vůči věřitelům

Odesláno: 
Otevřeno 771 x
1 odpověď
 
Maminka s tatínkem mají od ledna 2016 povoleno společné oddlužení formou splátkového kalendáře. V říjnu 2017 tatínek zemřel. Řízení se na otce zastavilo ale všichni věřitelé jsou nyní uspokojováni nadále, protože oddlužení na mamku stále trvá.
Nyní probíhá dědické řízení po zemřelém otci, kde nám bylo sděleno, že pokud já a sestra přijmeme dědictví, musí se vyzvat věřitelé, kteří jsou již uspokojováni v insolvenčním řízení, aby se přihlásili do dědického řízení a své pohledávky budou vymáhat po nás pozůstalých. Přitom ale stále běží insolvenční řízení a věřitelé se pravidelně uspokojují.
Mohou tedy opravdu po nás pozůstalých požadovat znovu celý dluh (i bez ohledu co již bylo splaceno v insolvenci), tedy by se jim vše zaplatilo dvojnásobně? Takto nám to bylo řečeno notářkou. Přeci když jsou veškeří věřitelé i po smrti otce uspokojováni i nadále v insolvenčním řízení, navíc je zaplaceno již 50 procent dlužné částky. Mohou se tedy věřitelé opravdu přihlásit zároveň i do dědického řízení? O výhradě soupisu jsem již slyšela, ale spíše mě zajímá, jestli se opravdu mohou přihlásit i do dědického řízení, když jsou již uspokojováni v insolvenci. Děkuji
 
Dobrý den,
ano, pokud přijmete dědictví, přijmete jen aktiva (majetek), ale též pasiva (dluhy) dědictví. Samozřejmě platí, že věřiteli se může dostat pouze tolik, kolik mu náleží, tedy není možné, aby vše bylo splaceno dvakrát.
V případě přijetí dědictví doporučuji uplatnit výhradu soupisu majetku, čímž budete povinni hradit otcovi dluhy jen do výše nabytého majetku (aktiv dědictví). Rozšíří se tak samozřejmě okruh osob, po kterých budou moci věřitelé žádat splnění dluhu, a to o Vás a sestru.
V tomto případě bych zvážila možnost vzdání se dědictví ve prospěch Vaší maminky, která by tak nabyla veškerá aktiva i pasiva dědictví. Tím by zůstal jediný dlužník (Vaše maminka), proces oddlužení by pokračoval dále a Vy se sestrou byste nebyly dalšími dlužníky v tomto procesu.
Pokud je předmětem dědictví nějaký majetek, který tímto postupem maminka zdědí, insolvenční správce bude povinen jej zpeněžit a prostředky rozvrhnout mezi věřitele.