Počet stránek ve webu: 43.319


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.893.450

Odkup s.r.o. - kdo je odpovědný za dluhy? Původní majitel nebo nový majitel?

Odesláno: 
Otevřeno 1245 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem majitelem a jediným jednatelem spol. s. r. o. Podnikání 2015-2018 nezvládám, a tak jsem se rozhodnul přijmout nabídku k odkupu společnosti, která slibuje firmu převzít, dosadit nového jednatele, revitalizovat.
Co se stane se závazkem, který vzniknul za mého vedení, a byl i soudně projednán a obdržel jsem rozhodnutí. ? Budu já za něj dále a stále odpovědný?? a co se bude dít dále, pokud již nebudu ve společnosti dále fungovat? Co se závazky? Děkuji.
 
Dobrý den, v případě převodu společnosti na jiného vlastníka je třeba vedle dalšího smluvně vyjasnit práva a povinnosti společnosti ke třetím osobám. Obecně platí, že závazky z podnikání jsou dluhy společnosti, nikoliv Vás jako osoby a jdou za společností, tj. „přejdou“ na nové vedení. Je však možno se dohodnout s nabyvatelem společnosti tak, že před prodejem některé závazky společnosti Vy sám uhradíte, například Vámi zmiňovaný závazek společnosti, jenž byl uznán soudem v pravomocném rozhodnutí. Není totiž vyloučeno, že v případě nedohody ohledně dotčených závazků by Vás nový vlastník mohl napadnout, že jste si jako jednatel společnosti nepočínal s péčí řádného hospodáře, a pak byste v krajním případě na základě rozhodnutí soudu mohl být za dluhy zodpovědný Vy sám. V každém případě Vám doporučuji obrátit se na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz) a dotčené s ním projednat v rámci placené právní pomoci.