Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.074.313

Insolvence a smlouva o důchodu - výpověď smlouvy

Odesláno: 
Otevřeno 1559 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pro potřebu schválení oddlužení, z důvodu doložení nedostatečného příjmu, byla sepsána smlouva o důchodu, tj. o placení určité částky k rukám insolvenčního správce.
Dle usnesení soudu o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře měl být splátkový kalendář prozatím hrazen pouze ze smlouvy o důchodu. Dlužník si dosud veškeré finanční prostředky v rámci oddlužení hradil dle vzájemné dohody ze svého, proto nebylo třeba jakoby zasílat žádné plnění dle smlouvy o důchodu. Tato smlouva o důchodu ve své podstatě byla sepsána pouze za účelem schválení oddlužení soudem. Ze zprávy insolvenčního správce vyplývá, že splátkový kalendář je řádně plněn, k žádnému nedoplatku nedošlo.
U poskytovatele důchodu dle smlouvy nyní došlo ke změně životní situace, k rozporům s dlužníkem a vážně se uvažuje o zrušení smlouvy o důchodu (mimo jiné i např. komplikace při získání hypotéky). Prosím o radu, jakým způsobem smlouvu o důchodu vypovědět, zda je to vůbec možné. Pravděpodobně výpověď bude potřeba zaslat soudu a ins. správci. A jak bude v případě doručení výpovědi smlouvy o důchodu dále v insolvenčním řízení pokračováno?
Vzhledem k již zmiňovaným rozporům s dlužníkem prosím o vyjádření, zda vzhledem k tomu, že k plnění dle smlouvy o důchodu nedocházelo, dlužník si hradil dle vzájemné dohody splátky sám, zda je reálně možné, že by byla nějaká částka po poskytovateli důchodu vymáhána.
Případně prosím o radu, jak z této situace ven a jak postupovat dále s co největší ochranou poskytovatele důchodu.
Mnohokrát děkuji za rady a pomoc.
 
Dobrý den,

dle Vámi popisovaného dle mého názoru nemůže dojít k situaci, kdy insolvenční správce může po dárci cokoliv vymáhat, jelikož částky odpovídající výši daru jsou řádně hrazeny a insolvenční správce nezkoumá, jakým způsobem a kým byly finance na účet majetkové podstaty připsány.

Darovací smlouva je závazek uzavřený mezi dlužníkem a dárcem, přičemž dárce je oprávněn od darovací smlouvy i odstoupit (např. z důvodu, že již není schopen dále dar poskytovat, pro nevděk dlužníka – obdarovaného apod.), když insolvenční zákon předpokládá, že oddlužení má být plněno primárně z příjmů dlužníka získaných vykonáváním pracovní či jiné obdobné výdělečné činnosti, ne pouze dary třetích osob.
Písemné odstoupení od darovací smlouvy musí být doručeno insolvenčnímu správci i insolvenčnímu soudu.
Insolvenční soud pak vyzve dlužníka, aby si v případě, že jeho příjem nebude sám o sobě dostačovat uspokojení jeho věřitelů alespoň ve výši 30 % pohledávek, aby si zajistil jiný příjem.