Počet stránek ve webu: 39.917

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.897.959

Zdědění insolvence - do kdy mohou vymáhat věřitelé dluh po dědici?

Odesláno: 
Otevřeno 192 x
1 odpověď
 
Po přijmutí dědictví po člověku v insolvenci, notář informoval věřitele. Do jaké doby se mohou věřitelé přihlásit o zaplacení dluhu?
 
Dobrý den,
pokud dědic přijal dědictví a neuplatnil výhradu soupisu majetku, může po dědici žádat plnění celého dluhu věřitel kdykoliv (až do případného promlčení dluhu) ; fakt, že zůstavitel (zemřelý) byl v insolvenci, nemá na toto žádný vliv.
Pokud dědic přijal dědictví a uplatnil výhradu soupisu majetku, může věřitel po dědici žádat plnění dluhu taktéž kdykoliv, ale pouze co do výše nabytého dědictví.