Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.659.270

Exekuce - dodatečné napadení platebního rozkazu s obrovským úrokem hraničícím s lichvou

Odesláno: 
Otevřeno 497 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
měla bych dotaz ohledně možnosti zpětně zpochybnit žalobu a již vydaný platební rozkaz a exekuční titul. Jedná se o případ, kdy si můj známý v roce 2008 vzal půjčku. Nesplácel dle smlouvy, bohužel došlo z zesplatnění úvěru, následné žalobě a exekuci, kde mu byla strhávána z platu poměrně část. Známý bohužel o práci přišel a splátky nebyly odesílány. Známý o své situaci nikomu neřekl, dozvěděli jsme se to až nyní.
Každopádně se mi nezdá rozhodnutí soudu z roku 2009, kdy že žalované částky cca 33.000 Kč je přiznán sankční úrok 25% ročně a zákonný úrok z prodlení. Ten beru jako oprávněný. Každopádně sankce 25% ročně z žalované částky chápu jako nemorální. Za ta léta se i při měsíčním splácení cca 1500 Kč, dluh vyšplhal na 188.000 Kč. Známý je nemajetný, práci už znovu bude mít. Chceme mu pomoci, proto se na Vás obracím s dotazem, zda musíme vznést proti rozsudku žalobu nebo je nutné se nyní domlouvat pouze s věřitelem. Pokud porovnám situaci a nárůst dluhu na této pohledávce a novým zákonem o spotřebitelském úvěru a sankcemi, které povoluje, je tento stav možné považovat i za lichvu. Jen si nejsem vědoma, zda po tolika letech mohu tento verdikt napadnout a zda jde i na žalované pohledávky zpětně uplatňovat nový zákon. Moc děkuji za radu.
 
Dobrý den, pokud rozhodnutí nabylo právní moci, není již možné jej zvrátit. To lze pouze v případě žaloby pro zmatečnost či obnovy řízení, avšak důvody pro úspěšnost těchto žalob zde nevidím. Pokud má povinný za to, že v rozhodnutí soudu byly přiznány protizákonné úroky (lichvářské), může jedině nyní, v exekuci navrhnout částečné zastavení exekuce v tomto rozsahu pro částečnou neplatnost smlouvy v částce sporných úroků. O návrhu podaném exekutorovi rozhoduje exekuční soud. Pokud tak povinný učiní, oprávněný (věřitel) se o návrhu dozví od exekutora a může s návrhem vyslovit souhlas. Pak by exekuci částečně zastavil již exekutor. V praxi však tento přístup oprávněný nevyužívá, s částečným zastavením nesouhlasí a vyčká vždy až na rozhodnutí soudu. Jinak zákon o spotřebitelském úvěru sice na danou věc uplatnit nelze, avšak ke změně zákona ve prospěch dlužníka by měl soud tak jako tak přihlédnout.