Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.140.635

Dluhy z podnikání v době manželství a rozvod manželství - vypořádání dluhů manželů

Odesláno: 
Otevřeno 310 x
3 odpovědi
 
Od roku 2007 máme soudním rozhodnutím zúžené SJM a od roku 2017 jsme rozvedeni. V tomto roce si bývalý manžel změnil trvalý pobyt do Prahy a i u sídla firmy provedl změnu (fyzická osoba). Tuto firmu jsme měli společnou jako: sdružení manželů. Já v ní ukončila činnost k 31.12. 2016. Bývalý manžel za posledních několik let vytvořil dluhy (bylo to i v době, kdy jsem ještě byla ve firmě / sdružení, ale o dluzích jsem nevěděla).
Bývalý manžel se soudí (podvod, zpronevěra) a v této době je to ve fázi odvolání. Své dluhy přestal platit. Aktuálně jsem zjistila, že bývalý manžel má exekuci na jeho majetek, jsou to pozemky, které získal v restituci.
Zároveň jsem před časem zjistila, že na mé adrese má sídlo firma s. r. o. , která je mého bývalého manžela. S. r. o. měla změnit sídlo v roce 2017, jelikož se společností je sepsána smlouva o pronájmu jedné místnosti, tolaety, chodby a schodiště (dokument, který není úředně ověřený a obsahuje podpis můj a bývalého manžela), která v roce 2016 vypršela a neobnovovala se. Vznesla jsem dotaz na Obchodní rejstřík, tam jsem doložila vyžádané listiny : smlouvu o pronájmu. Minulý týden jsem byla vyrozuměna takto : firma na výzvu nereaguje proto se přesouvá do sporného oddělení a k náseldné likvidaci společnosti.
Mám velké obavy, že mě může manželova exekuce postihnout, proto se chci zeptat, jaké kroky mohu učinit k tomu, aby k takové situaci nedošlo?
Mám nález na mozku, pracuji 16 hodin denně, abych mohla podporovat mladšího syna, který ještě neukončil středošk. vzdělání. Dluhy nemám. Konec roku 2016 a rok 2017 jsem já a syn čelili 7 útokům (zásahy policie) z důvodu vydírání (záležitost díky které se býv. manžel soudí). Letos (2018) se z tohoto pohledu situace maličko uklidnila, vzpamatovávaáme se a začínáme realtivně fungovat. Obava z exekuce mi ale začíná velmi komplikovat můj psych stav.
Budu moc vděčná za Vaše doporučení.
Děkuji a jsem s pozdravem.
 
Dobrý den, pokud je exekuce vedena na Vašeho bývalého manžela, dotčeného s. r. o. se to dotkne toliko tak, že bude postižen jeho obchodní podíl v ní, čímž de facto exekuce tímto způsobem vedená skončí, neboť jak uvádíte, společnost bude zřejmě zrušena a zlikvidována. Pokud by byla exekuce vedena na dotčené s. r. o. (dnes výjimečně, neboť tyto typy společností v exekuci zpravidla nic nemají a vést proti nim exekuci nemá význam), teoreticky by mohl exekutor zjišťovat na adrese sídla její majetek, ale není to příliš reálné. Další důvod, proč by teoreticky mohl exekutor přijít k Vám domů, je situace, kdy by měl z nějakého důvodu za to, že Váš bývalý manžel by mohl u Vás mít uloženy svoje věci, což by se stát mohlo. V tomto bodě bych doporučovala prověřit, zda Vaše adresa nefiguruje na některých dokumentech různých institucí (bank, úřadů apod.) jako doručovací adresa Vašeho bývalého manžela a těmto bych doporučovala pak zaslat žádost o její zrušení. Přesto bych Vám ještě doporučovala shromáždit si veškeré dokumenty o nabytí hodnotnějších věcí, které máte, což by Vám in eventum pomohlo při prokazování jejich vlastnictví v řízení u exekutora na základě návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. Jinak se Vás exekuce na Vašeho bývalého manžela dotknout nemůže.
 
Dobrý den,

chtěl bych se Vás zeptat, má družka v minulosti podnikala ve stavebnictví společně se svým společníkem. Tento začal z firmy vyvádět finanční hotovost na svůj účet až firma zkrachovala a nebyla schopna vyřizovat své pohledávky vůči ostatním subjektům. Tudíž byla družka a její společník pravomocně odsouzeni za přečin poškození věřitele.
Družka uhradila všechny pohledávky, které ji byly soudem nařízeny a v současné době řádně pracuje. Její společník, ale nařízené dluhy neplatí jelikož bere minimální mzdu ve firmě jeho manželky. Mé družce teď z platu strhávají finanční hotovost i přesto, že již má všechny pohledávky zaplacené a bylo ji řečeno, že musí platit dluhy i za společníka, který neplatí. Jak se v této věci bránit. Děkuji za radu. 
Dobrý den, nejsem seznámena s podklady, které souvisí s Vámi popsanou věcí, ale obecně lze říci, že pokud Vaše družka a její bývalý společník hradí dluhy ze společného podnikání, jsou pravděpodobně zavázáni společně a nerozdílně a pak může věřitel žádat úhradu po kterémkoliv z nich, tedy např. doplatit celý dluh po Vaší družce, ač svoji část již splatila. V této souvislosti pak platí, že v té části, kterou pak jeden ze spoludlužníků „přeplatí“ toho druhého, může žádat zaplacení této částky a to i soudně, resp. exekučně.