Počet stránek ve webu: 39.813

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.830.224

Platnost smlouvy o smlouvě budoucí kupní v insolvenci

Odesláno: 
Otevřeno 377 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
podepsal jsem před lety smlouvu o smlouvě budoucí kupní s tím, že k realizaci koupě nemovitosti dojde nejpozději v roce 2023. Ve smlouvě je ustanovení o smluvní pokutě, pokud by prodávající nějakým způsobem tuto smlouvu nechtěl naplnit. Dokonce jsem zaplatil nějakou symbolickou zálohu, ovšem ve smlouvě jsme to nezmínili.
Prodávající ovšem skončil v insolvenci už před nějakým časem a já se to dozvěděl až nyní, když jsem náhodou narazil na jeho dům v realitkách. Upozornil jsem správce, že mám na dům předkupní právo, ale tento mi sdělil, že ho to nezajímá. Dokonce prý nemám nárok ani na uhrazenou zálohu, protože o ní nic ve smlouvě nyní. Prý jsem se měl zajímat dříve a přihlásit se do insolvence.
Je postup správce správný? Neměl by napřed nabídnout dům k prodeji mě, jelikož mám sepsánu smlouvu o smlouvě budoucí kupní? A neměl by mi vrátit zálohu, pokud smlouva není platná?
Děkuji
 
Dobrý den,
domnívám se, že stanovisko insolvenčního správce je správné.
Dle ust. § 284 odst. 2 insolvenčního zákona platí, že „Smluvními předkupními právy není insolvenční správce při zpeněžení majetkové podstaty vázán. “ Smlouva o smlouvě budoucí kupní byla platně uzavřena, ale v rámci insolvenčního řízení je dále neúčinná a nelze se jí dále dovolávat.
Ohledně zálohy platí, že s nárokem na její vrácení jste se měl přihlásit do insolvenčního řízení ve lhůtě pro přihlašování pohledávek. Pokud byste však ani nebyl schopen prokázat, že jste jakoukoliv zálohu uhradil, a smlouva o smlouvě budoucí kupní ujednání o záloze absolutně neobsahuje, pohledávku by správce popřel platně již tehdy, tím spíše nyní, kdy již uplynula lhůta pro přihlašování pohledávek.