Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.346

Insolvence manželky, exekutor dal blokaci na účet manžela a účet nelze zrušit - je to OK?

Odesláno: 
Otevřeno 351 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
proti mojí ženě (tedy i mě) je vedeno několik exekucí.
30.8.2018 podala návrh na insolvenci.
31.8.2018 toto vyvěsil okresní soud na insolvenčním rejstříku. Jeden z exekutorů 3.9.2018 zablokoval můj účet a na tomto se objevila "dlužná blokovaná" částka cca mínus 490.000 Kč.
Po informaci na pobočce dané banky jsem se dozvěděl, že v tomto případě nelze účet zrušit.
Jedná exekutor v souladu s právem?
Děkuji
 
Dobrý den, pokud není insolvenční řízení vedeno proti Vám jako dlužníku, ale proti Vaší manželce, která je sama dlužníkem, může exekutor v souladu se zákonem provádět exekuci vedenou proti Vaší manželce postižením Vašeho účtu. V daném případě Váš účet bude pravděpodobně „zablokován“ po celou dobu trvání insolvenčního řízení Vaší manželky a exekutor zřejmě nezruší exekuční příkaz na Váš účet ani po jeho skončení, neboť případné osvobození od zbytku dluhů se bude týkat jen Vaší manželky, nikoliv Vás. V každém případě bych však následně doporučovala podat návrh na zastavení exekuce postižením Vašeho účtu, neboť rozhodovací praxe exekučních soudů v této věci není jednotná a je možné, že exekuční soud by Vašemu návrhu vyhověl z důvodu povinnosti celkového zastavení exekuce po úspěšném dokončení procesu oddlužení.
 
V roce 2010 jsem půjčila partnerovi mého syna 150000 tisíc mám na to doklad včetně ověřeného podpisu, oba se dostali do dluhů, v roce 2013 šli oba do insolvence partner mého syna mě neuvedl jako věřitele a syn mě přesvědčil že mi to bude jeho partner splácet splácel to sporadicky i v době insolvence nyní mu skončila insolvence a on mi sdělil že všechny dluhy má vyřešené a už mi nic splácet nebude zbývá doplatit 40000Kč. Mohu po něm částku požadovat? Mám doklad že mi ještě v době insolvence poslal email že si je vědom svého dluhu a do každého 13. dne v měsíci splátku pošle
 
Dobrý den,
bohužel pokud Vaše pohledávka v době, kdy byl zjištěn úpadek synova partnera v rámci insolvenčního řízení, měla jste do insolvenčního řízení podat přihlášku pohledávky.
Pokud byl na konci oddlužení osvobozen od placení zbytku dluhů, nemáte reálnou šanci se domoci svých prostředků, neboť jste mohla žádat o uspokojení pohledávky v rámci insolvenčního řízení, což jste neučinila.
Fakt, že synův partner Vás jako věřitele neoznačil, nemá na existenci a vymáhání dluhu žádný vliv.