Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.494.200

Dlužník v insolvenci si vzal dárce pravidelného finančního daru - vliv na splátky insolvence a SJM

Odesláno: 
Otevřeno 667 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
manžel je v insolnci. Než do insolvenčního řízení vstoupil, byl ještě ženatý s exmanželkou a já byla jeho kamarádka, která mu slíbila dar po dobu 5 let v částce 4000 Kč/měsíc. Vše bylo v pořádku až na to, že už jsem jeho manželka od 12/18.
Má správkyně nárok po mě dar chtít, když jsou finance společné a mám 3 vyživovací povinnosti?
Můj manžel má 1 výživovaci povinnost kterou by chtěl sám platit, Správkyně mu tvrdí že to musí platit ona.
Je možné aby si alimenty hradil sám? Děkuji
 
Dobrý den,

ohledně výživného platí, že je hrazeno prostřednictvím insolvenčního správce z provedených srážek ze mzdy, není-li soudem stanoveno jinak. Nadto tímto odpadá odpovědnost insolvenčního dlužníka za nehrazení výživného, když za jeho řádnou úhradu odpovídá správce (jsou -li na jeho úhradu ze srážek / darů v daném měsíci finance).

Ve věci uzavřené darovací smlouvy platí, že pokud nemáte sjednán notářským zápisem režim oddělených jmění (což nepředpokládám), poskytování daru je tak ze společného jmění manželů, což je z povahy věci nelogické, avšak nikoliv zákonem vyloučené. Argument vyživovací povinnosti ke 3 dětem patrně nemůže obstát, ledaže by děti byly dětmi společnými a narodily se až po uzavření darovací smlouvy; v opačném případě se Vaše situace stran dětí nezměnila a není možné jí argumentovat.
Soud však může Vašeho manžela vyzvat, aby dorovnal své příjmy v případě, kdy by neplněním daru dosáhl nižšího uspokojení věřitelů, než tomu bylo na počátku insolvence.
Darovací smlouvu by bylo vhodné formálně písemně vypovědět a výpověď v kopii zaslat insolvenčnímu správci a soudu.