Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.249.501

Zastavení probíhající exekuce - úpadek s povolením oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 406 x
5 odpovědi
 
Dobrý den,
v 03/2018 bylo zahájeno insolvenční řízení IŘ.
Před insolvenčním řízením byl můj účet blokován exekučním příkazem a zaměstnavatel prováděl srážky ze mzdy na základě dalšího exekučního příkazu.
04/2018 bylo vydáno usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení. Dosud nebylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku. Je zaměstnavatel (event. banka) povinna zastavit probíhající exekuci?
Dosud byl proveden pouze odklad daňové exekuce.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, zahájením insolvenčního řízení se exekuční řízení ze zákona přerušuje a nelze jej dále provádět, zastavuje se až po úspěšném skončení oddlužení. Pokud by bylo insolvenční řízení zmařeno, exekuce bude probíhat dál.

 
Dobrý den, potřebuji pomoct při exekuci Smart. V roce 2011 jsem si vzal půjčku u společnosti Smart Capital pod číslem 12011-10044, stejně jako kamarád Z. Š.. Závazek se splatil, ale nyní mi přišla exekuce na půjčku Smart (12011-9819), kterou Bohužel jsem zjistil, že daná - žalovaná č 12011-9819 /exekučně vymáhaná/ půjčka sepsána též na mé jméno a ve stejném datu 23.12. 2011, jakož i půjčka č 12011-10044, kterou jsem splatil.
Podklady k exekučně vymáhané půjčce jsem poprvé viděl až z rozsudku Okresního soudu v při zahájeném exekučním řízení a nejsem si vědom jejím podepsáním,
proto ani nechápu proč mě kvůli dané půjčce nikdo nekonkaktoval a nechtěl ji po mě splácet, když jsem splácel půjčku č. 10044 a byl tím v kontaktu s obchodním zástupcem společnosti SMART Capital.
Myslím, že půjčka je podvodná, protože nelze si vzít u jedné spol. dvě půjčky najednou.
Děkuji za pomoc a radu.
d. Jihlava
 
Dobrý den, pokud máte za to, že v případě druhé půjčky někdo uvedl Vaše údaje pro její sjednání a zfalšoval Váš podpis, musíte se bezodkladně obrátit na Policii ČR a podat trestní oznámení pro podezření spáchání trestného činu podvodu. Podané trestní oznámení následně musíte uplatnit v dotčené exekuci s návrhem na její odklad.
 
Dobrý den, mám dotaz ohledně exekuce, kterou více jak rok platím (cca 550 000Kč). Koncem září 2018 bude zaplacena jistina. Zbytek (cca 328 000Kč) jsou jen úroky a odměny exekutora apod. Je možné tuto sumu odpustit? Popř. jakou šanci na úspěch bych mněl? Samozřejmě soudní cestou
Děkuji K. Chomutov
 
Dobrý den, pohledávka oprávněného včetně příslušenství je exekutorem vymáhána v exekuci na základě exekučního titulu (zpravidla rozhodnutí soudu). Částečné zastavení exekuce se realizuje na základě návrhu, avšak je přípustné pouze z důvodů, které zákon připouští (více viz ust. § 268 o. s. ř.), odpuštění úroků mezi tyto zákonné důvody nepatří, vyjma situace, kdy by se jednalo o úroky nezákonné. Pokud to není tento případ, je možno se jedině dohodnout na odpuštění úroků s oprávněným. Kontujte jej písemně a pokuste se snížení vymáhané částky domluvit. Je však třeba upozornit, že jde o dobrou vůli oprávněného a zpravidla na snížení vymáhané částky nepřistoupí. Náklady exekuce (své náklady) pak exekutor vymáhá vždy, je to jeho zákonná povinnost.