Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.777.839

Předčasné ukončení insolvence z důvodu hmotné nouze dlužníka, dlužníků (manželů)

Odesláno: 
Otevřeno 1249 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
s manželem jsme v insolvenci. Platíme 29 měsíců za tuto dobu jsme zaplatili již 77% nezajištěných dluhů. Byla nám prodána nemovitost a zaplacen zajištěný věřitel.
Ocitli jsme se v nájmu za 11.000 Kč + 2500 Kč korun energie, jsme 4členná rodina (2 děti) jsem v řízení o důchodu a nemám příjmy, Manželův příjem je 26.000 Kč čistého, zůstává mu 12.900 Kč ze mzdy. Půjčíme si vždy na nájem, už nám nezbývá na jídlo, léky ani základní potřeby a na školní výdaje (děti 7 a 8 let).
Je možné z vážných důvodů zažádat o předčasné ukončení insolvence? Již se tato bída projevuje na zdraví mém i dětí. Insolvenční správce s námi nekomunikuje.
 
Dobrý den,
předčasné ukončení oddlužení v případě, kdy není uhrazeno 100 % přihlášených pohledávek, zákon neumožňuje.
Zákon umožňuje dlužníkům, kterým bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendářem a došlo v průběhu jeho plnění k výrazným změnám v majetkových poměrech dlužníka, požádat o povolení nižších než zákonných srážek z příjmu.
I v tomto případě však platí podmínka stanovená v ust. § 398 odst. 4 insolvenčního zákona, tedy že věřitelům se tímto postupem musí dostat alespoň 50 % jejich pohledávek, přičemž ve Vašem případě je již tato podmínka splněna.
Žádost o povolení nižších než zákonných srážek ze mzdy nemá taxativně stanovenou formu; je však třeba, aby žádal osobně dlužník, v žádosti je třeba vylíčit všechny relevantní skutečnosti a doložit tvrzené změny oproti stavu, který byl při schvalování oddlužení plněním splátkového kalendáře. Zároveň je třeba soudu navrhnout konkrétní částku.
Jelikož Vám zbývá uhradit již jen 23 % pohledávek nezajištěných věřitelů, doporučuji soudu navrhnout takovou výši srážky z manželovy mzdy, aby se doplacení 100 % pohledávek rozprostřelo do 60 měsíců trvání oddlužení.
Pokud neuhrazená část pohledávek nezajištěných věřitelů činí např. 300 tis. Kč, a do konce oddlužení zbývá 31 měsíců, fixní srážku j možné navrhnout ve výši cca 11 tis. Kč a i tak byste do konce trvání oddlužení uhradili 100 % pohledávek.
Zároveň si rosím v kalkulačce (https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek) ověřte, zda Vašemu manželovi je sráženo správně. Při čisté mzdě ve výši 26 000, - Kč nezabavitelná částka osoby se třemi vyživovanými osobami (manželka + 2 nezletilé děti) činí 14 009, - Kč.