Počet stránek ve webu: 41.265

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.869.923

Ukončení insolvence a výmaz exekucí z rejstříku a odblokování majetku

Odesláno: 
Otevřeno 564 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
mé insolvenční řízení IŘ spěje ke konci. Ptal jsem se insolvenčního správce IS, zdali provede výmaz exekucí. Odpověděl, že toto není problematika insolvenčního řízení IŘ a že záleží vždy na provozovateli rejstříků.
Zjistil jsem, že v centrální evidenci exekucí na toto mají 15 dnů lhůtu. Avšak jak je to u ostatních provozovatelů? Musí vydat insolvenční soud IS příkaz, aby věřitel dluh nevedl?
A může či musí provést IS odblokaci majetku?
A v jaké lhůtě?
Předem děkuji.
 
Dobrý den,
insolvenční správce žádný „příkaz, aby věřitel dluh nevedl“ ani „odblokaci majetku“ neprovádí.
Soud vydá v případě, že je insolvenční řízení plněno řádně, usnesení, kterým Vás osvobodí od placení zbytku dluhů. Na základě tohoto soudního usnesení pak již nebudou věřitelé oprávněni pohledávky vzniklé před zjištěním Vašeho úpadku dále vymáhat.
Ohledně „odblokace majetku“ k žádné takové nedojde, jelikož pokud Vám byl schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, máte veškerá dispoziční oprávnění k Vašemu majetku, tedy v tomto směru nerozumím dotazu, co by měl insolvenční správce „odblokovávat“.
Insolvenční správce však po uplynutí 60 měsíců trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře anebo při úhradě 100 % nezajištěných pohledávek zašle všem plátcům Vašeho příjmu (zaměstnavatel, ČSSZ, dárce aj). oznámení, ať již dále nejsou prováděny srážky z Vašeho příjmu / není dále poukazován dar a mzda / nemocenská / důchod je v plné výši dále poukazována Vám.
 
Dobrý den, podal jsem na sebe insolvenci. V květnu mi přišlo rozhodnutí, že oddlužení bylo povoleno. Od květnové výplaty mi každý měsíc odchází cca 10000Kč. Zatím ale neproběhl soud, nevim vlastně kolik mám celkové zaplatit. Volal jsem svému insolvenčnímu správci, ale na dotaz kdy proběhne soud, nebo zda je insolvence plazma mi bylo řečeno, že jsem měl žádost vypracovanou od právního zástupce, a že se mám obrátit na něj. Tam mi řekli, že mi pouze vypracovali žádost. Nevím kolik celkově zaplatim. Dluh byl ve výši 510.000Kč, měsíční plat mám cca 21000Kč. Prosím o radu.
Děkuji
 
Dobrý den,
bohužel neznáme reálný stav Vašeho insolvenčního řízení, tedy jsme schopni na tento dotaz odpovědět.
Pokud Vám bylo v květnu povoleno oddlužení, věřitelé měli 30 dní na to přihlásit své pohledávky. Insolvenční správce má následně 30 dní na to, provést přezkum pohledávek, jehož se musíte osobně účastnit, přičemž přezkumné jednání se od novely účinné od 1.7.2017 nekoná u soudu, ale v kanceláři insolvenčního správce. Následně správce soudu odesílá Zprávu o přezkumu spolu se Zprávou pro oddlužení; které soud usnesení schválí.
Jelikož insolvenční rejstřík je veřejný, průběh řízení naleznete v něm (www.isir. justice.cz).
 
Dobrý den, od 5/2018 mi bylo povoleno oddlužení, od tohoto měsíce se mi strhává částka kolem 10.000kc. Do dnešní doby ale nebylo schváleno oddlužení splatkovym kalendarem. Jak dlouho tento proces trvá? Minulý týden 12/8/2018 mi přišel od insolvenčního správce dopis, ohledně depomace. Na osbnim oddělení mi vystavili doklad, který od mě požadoval. Podle kolegyně mám na tyto peníze nárok, prý je buď může insolvenční spravce rozeslat věřitelům a nebo, kdyz o ne zazadam budou poslány mně. Prosím vás o vysvětlení, pokoušel jsem se spojit s Is, ale marně. Děkuji za radu
 
Dobrý den,
pokud byl v květnu 2018 zjištěn V8š úpadek a povoleno oddlužení, do června 2018 se mohli přihlašovat věřitelé a do července 2018 byl insolvenční správce povinen soudu předložit zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení.
Tuto zprávu o přezkumu soud usnesením schválí, resp. schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře. S ohledem na uvedená data a přetíženost insolvenčních úseků není neobvyklé, že usnesení není vydáno během 2 měsíců (osobně jsou mi známy případy, kdy soudu trvalo vydání usnesení o přes několikeré urgence více než půl roku).
V mezidobí mezi povolení a schválení oddlužení má zaměstnavatel provádět srážky ze mzdy, avšak tyto nevyplácí soudnímu exekutorovi jako před zahájením insolvenčního řízení, ale deponuje je na svém účtu. V případě, že bude schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře, dispoziční oprávnění k těmto srážkám náleží Vám a tyto Vám budou zaměstnavatelem (anebo prostřednictvím insolvenčního správce) vyplaceny.
Jelikož insolvenční rejstřík je veřejný, průběh řízení naleznete v něm (www. isir. justice.cz).