Počet stránek ve webu: 39.781

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.822.916

Neproplacení pojistky za úraz na dovolené - pojištění Kooperativa

Odesláno: 
Otevřeno 252 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
nevyplacení životní pojistky:
14.6.2018 jsem odjela s manželem na dovolenou na Mallorcu, spálila jsem se, stanoveno jako úraz - popálenina II. stupně.
Po ukončení léčby jsem zaslala všechny dokumenty pojišťovně, která moji žádost o proplacení zamítla se slovy "Popálení při déle trvajícím působení slunečního záření není úraz. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly pojištěného nezávisle na jeho vůli."
Při Vámi popisované činnosti je absence pojistného nebezpečí – dlouhodobé působení slunečního záření
v klimatických podmínkách Středomoří v červnu je očekávaná volní činnost – pojištěný tuto činnost vykonává
s vědomím, že může dojít k popálení (i v případě použití opalovacího krému).
Kontrolovala jsem podmínky pojistné smlouvy a nikde nejsou vyjímky na popáleniny od Slunce.
Podala jsem proto odvolání, které mi opětovně zamítli, že je zde absence nebezpečí a že působení Slunečního záření v klimatických podmínkách není náhlá a neočekávaná činnost – pojištěný ji vykonává s vědomím, že může dojít k popáleninám.
Ano toho jsem si vědoma, že může dojít k popáleninám ale ne popáleninám druhého stupně, které jsem léčila více jak měsíc.
Po další odvolání mi dnes (09.08.2018) přišel dopis s tím, že sluneční zářeni není náhlé působení zevních sil, i když zmiňované zevní síly nejsou nikde v podmínkách specifikované.
Prosím mohli by jste mi poradit? Proč mi stále zamítají vyplacení pojistky?
Má cenu dále "bojovat"?
 
Dobrý den.
Váš dotaz se netýká výkonu exekuce ani oblasti insolvence (insolvenčního řízení).
Dotaz proto prosím uložte do formuláře na stránce http://www.poslatdotaz.cz
Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině. Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9. -11. hodinou na stránce
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html.