Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.074.259

Koupě ideální poloviny nemovitosti v insolvenci, oddlužení, bankrotu spolumajitele, spoluvlastníka

Odesláno: 
Otevřeno 548 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
rád bych koupil ideální polovinu nemovitosti v insolvenci. Insolvenční správce říká, že je snadné a možné druhou polovinu dokoupit za odhadní cenu. Je to tak?
Druhá polovina samozřejmě v insolvenci není a člověk, který jí vlastní jí prodat nebude chtít.
Opravdu to je možné a relativně jednoduché?
 
Dobrý den,
mám za to, že tvrzení insolvenčního správce není správné.

Pokud vlastník druhé poloviny (který není v insolvenci a není na něj vedeno žádné exekuční řízení) nebude chtít svůj podíl dobrovolně prodat, jedinou legální cestou je podání žaloby na zrušení a vypořádaní podílového spoluvlastnictví.
Soud primárně určuje faktické rozdělení věci, je-li to možné (např. u pozemků jejich rozdělením na dva pozemky). Pokud to nelze, nebo by se reálným rozdělením podstatně snížila hodnota nemovitosti, soud přikáže věc do vlastnictví jednomu nebo více spoluvlastníkům za přiměřenou náhradu, která se vyplácí těm, kteří o spoluvlastnictví přijdou. Tady je ovšem třeba, aby alespoň jeden ze spoluvlastníků byl solventní. Pokud není, nařídí soud prodej věci s tím, že výtěžek se rozdělí mezi spoluvlastníky podle velikosti jejich majetkových podílů.

Ve Vašem případě by toto naráželo na problém, že Vy budete tím „novým“ spoluvlastníkem a druhý spoluvlastník může poměrně snadno namítat Vaše spekulativní chování.

Jestliže insolvenční správce tedy tvrdí, že odkup druhé poloviny bude možný a ještě za odhadní cenu, požádejte je o sdělení, jak k tomuto svému názoru přišel a čím jej odůvodňuje.

Právě prodej spoluvlastnických podílů v rámci insolvenčních a exekučních řízení bývá velmi problematický, mnohokrát i nemožný (samozřejmě pokud se nejedná o extrémně lukrativní nemovitosti, kterých však v rámci těchto řízení bývá poskrovnu), když právě s ohledem na výše uvedené se obvykle okruh potencionálních kupců zužuje právě na spoluvlastníky a blízké příbuzné dlužníků (kteří tím chtějí dlužníkovi pomoci či mají k nemovitosti osobní vztah).
 
Dobrý den,
po smrti mého otce vlastním ideální polovinu nemovitosti s bratrem. Bratr v domě bydlí a já ne. Protože, již v minulosti udělal dluh a nezvládal ho platit částka narostla tak, že to za něj otec dluh doplatil. Co se stane když, to udělá znova a částka přeroste jeho polovinu nebo celou nemovitost? Budu stále ještě vlastníkem oné poloviny a nedostane mě to do dluhů?
 
Dobrý den,
dluhy Vašeho bratra mohou zatížit pouze jeho majetek, nikoliv majetek třetí osoby (pokud k bratrovu dluhu dobrovolně nepřistoupí).
Vaše polovina nemovitosti tak bratrovými dluhy nemůže být nikdy dotčena, neboť se jedná o majetek třetí osoby.