Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.779

Vyplacení exekuce zadluženého rodiče pod podmínkou darování, převodu podílu bytu a vystěhování - jak pojistit vystěhování?

Odesláno: 
Otevřeno 603 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
zjistil jsem, že moje matka, se kterou už pár let nežiji má dluhy z neplacení poplatků pojících se s bytem a hrozí, že by jí exekuce mohla byt zabavit.
Polovina bytu je její, druhá polovina mého otce, se kterým jsou ale více než 10 let (2008-2018) rozvedení. S otcem jsme se už kdysi dohodli, že na mě svou polovinu jednou přepíše, ale momentálně je stále ještě jeho. Otec už ale za matku v životě zaplatil tolik dluhů, že to odmítá řešit a říká, že ten byt nepotřebuje a nechá ho klidně zabavit a vyplatit si, co zbyde. Jednou ale měl být můj a já bych o něj nerad kvůli matčiným dluhům přišel.
Její dluh je zatím asi 70 000 Kč a otec mi navhrnul, abych zkusil matku přesvědčit k následující dohodě:
její dluh zaplatím, když ona na mě za to poté svou polovinu bytu přepíše a vystěhuje se (je mi totiž jasné, že i kdyby byl byt můj a já ji tam nechal, tak od ní neuvidím ani korunu a platil bych všechno já).
Nejsem si ale vůbec jistý, jak si pojistit, aby tak poté opravdu učinila. Dá se v takovém případě použít např. smlouva o smlouvě budoucí, který by ji zavazovala, že na mě byt do určité doby po zaplacení dluhu opravdu přepíše a vystěhuje se? A je vůbec možné, abych za ni dluh zaplatil, i když s tím bytem a dluhem nemám nic společného? Bojím se, abych se do toho nějak nešikovně nezapletl nebo abych dluh nezaplatil, ale ona si to "rozmyslí", zůstane a dál nebude platit účty. V bytě navíc ještě pořád žije s mým 8 letým bratrem. A druhý dotaz směřuje spíše k budoucnosti: nemůže se stát, že by byla v budoucnu darovací smlouva a převod bytu soudně zpochybněn a zrušen, kdyby si matka nadělala další dluhy a exekuce?
Mockrát děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, dluh v exekuci můžete za matku vyplatit (potřebujete k tomu od ní Vaše zplnomocnění, tedy dá Vám plnou moc, abyste mohl v řízení za ni jednat). Smlouva o smlouvě budoucí darovací, jak uvádíte, by v daném případě možná byla, je však otázka, zda by Vaše matka k darovací smlouvě následně byla součinná včetně vystěhování z bytu, zejména když má na zodpovědnost Vašeho nezletilého bratra. Neplatnost dotčené darovací smlouvy by jinak následně mohla být in eventum vůči žalujícímu věřiteli určena na základě úspěšné odpůrčí žaloby, neboť není vyloučeno, že by nebyla podána a že by byl věřitel úspěšný. Je také možnost nechat dovést prováděnou exekuci až k dražbě ½ podílu dotčeného bytu a vydražit jej Vy nebo Váš otec, který má jako spoluvlastník předkupní právo. Byt by pak již nemohl být exkvován pro další případné dluhy Vaší matky, avšak ona by v něm mohla dál případně bydlet. Doporučuji výše uvedené dále konzultovat s právníkem z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).