Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.280

Pokračování provádění exekučních srážek zaměstnavatelem

Odesláno: 
Otevřeno 298 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Obdržela jsem na zaměstnance 2 exekuční příkazy přednostní pohledavky (1 exekuční příkaz – datum doručeni exekučního příkazu prvnímu plátce mzdy 21.9.2011, a 2 exekuční příkaz – datům doručeni exekučního příkazu prvnímu plátce mzdy 25.4.2012). Nejedná se o přednostní pohledávku z titulu výživného dítě.
Zároveň na tehož zaměstnance obdržela jsem 2 exekuční příkazy nepřednostní pohledavky (1 exekuční příkaz – datum doručeni exekučního příkazu prvnímu plátce mzdy 10.10.2011, a 2 exekuční příkaz – datum doručeni exekučního příkazu prvnímu plátce mzdy 28.10.2011).
Nejsem první plátce mzdy, komu byli doručene exekuční příkazy pro zaměstnance.
Prosím o radu jake musí byt pořadí pohledavek: dle pořadí předchozího zaměstnavatele nebo měla bych provádět srážky z druhé třetiny zbytku čisté mzdy pro přednostní pohledávku (a to pro 1 exekuční příkaz, datům doručeni exekučního příkazu prvnímu plátce mzdy 21.9.2011) a zaroveň z první třetiny zbytku čisté mzdy pro nepřednostní pohledávku (a to 1 exekuční příkaz – datům doručeni exekučního příkazu prvnímu plátce mzdy 10.10.2011).
Předem děkuji.
 
Dobrý den, dle ust. § 279 odst. 1, 2 občanského soudního řádu (1) „Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení nezabavitelné částky a která se zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi a vyjádřenou v celých korunách, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného jen jednu třetinu. Pro přednostní pohledávky uvedené v odstavci 2 se srážejí dvě třetiny. Přednostní pohledávky se uspokojují nejprve z druhé třetiny a teprve, nestačí-li tato třetina k jejich úhradě, uspokojují se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny. “ (2) “ Přednostními pohledávkami jsou
a) pohledávky výživného;
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů a od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
Dle uvedených ustanovení o. s. ř. lze zjistit pořadí a způsob srážení mzdy pro jednotlivé exekuce. V principu platí, že ze druhé části čisté mzdy se strhává na předostní pohledávku a z první části na tu pohledávku, která je první v pořadí dle data doručení exekučního příkazu.