Počet stránek ve webu: 40.611

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.356.700

Musí dlužník v exekuci informovat exkutora o svém návrhu na insolvenci, oddlužení, osobní bankrot?

Odesláno: 
Otevřeno 274 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
v květnu 2018 na mne a na manželku byla uvalena exekuce ve formě obstavení účtů, srážek ze mzdy a podle exekutora v krajním případě prodejem movitých věcí, tedy mobiliáře domácnosti.
Je v tomto případě možné žádat o oddlužení formou splátkového kalendáře a zdali o mém záměru musím informovat exekutora. Podmínky pro oddlužení bychom splňovali. Do oddlužení bych započítal všechny dluhy obou manželů (půjčky u bank, zmíněná exekuce, několik půjček od nebankovních společností). Dluh činí celkem cca 1.450.000 Kč.
Příjmy obou manželů postačí k uhrazení více než 90% všech dluhů. Je šance, že oddlužení bude schváleno? Pokud by návrh na oddlužení prošel, bude se něco na již probíhajících exekucích měnit? Je šance, že zbyde alespoň životní minimum?
Moc děkuji za odpověď. P.
 
Dobrý den,

probíhající exekuce Vás v záměru podat společný návrh manželů na povolené oddlužení nijak nelimitují a zároveň nejste nijak povinen své věřitele o tomto svém záměru informovat.
Dle Vámi uvedených údajů mám za to, že by Vaše oddlužení mohlo být schváleno, přičemž platí, že insolvenční řízení má přednost před exekucí, tj. po dob trvání exekuce soudní exekutor nemůže exekuci provádět.
Ohledně nezabavitelné částky si toto můžete vypočítat z Vašich čistých příjmů na webové stránce Ministerstva spravedlnosti: https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/
 
dobrý den jse ženaty a poskončeni insolvence jsem si založil úcet ten úcet je jenom můj. Ale manželka je momentálně v exekuci a bojí se aby mi nezablokovali úcet. Mohu ji uklidnit že nemůžou. Nebo na to exekutoři mají právo. Děkuji za odpovědi.
 
Dobrý den,
pokud jste manželé a Vaše společně jmění nebylo nijak zúženo ani jinak modifikováno, soudní exekutor by mohl Váš bankovní účet jako bankovní účet manžela postihnout, pokud se bude domnívat, že na bankovním účtu se nacházejí finanční prostředky, které jsou součástí společného jmění manželů.
Na Vás by pak bylo prokázat, že tomu tak není.