Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.778.130

Exekuce platu, mzdy zaměstnance - průběh srážek přednostní a nepřednostní pohledávky

Odesláno: 
Otevřeno 662 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
25. 03. 2018 jsem obdržela exekuční příkaz (nepřednostní pohledávka) pro našeho zaměstnance. Následně jsem prováděla srážky z první třetiny zbytku čisté mzdy.
24. 04. 2018 nám dorazil druhý exekuční příkaz (přednostní pohledávka) na stejného zaměstnance.
Potom dne 28. 04. 2018 jsme obdrželi již třetí exekuční příkaz (přednostní pohledávka).
Celkem tedy máme 3 exekuční příkazy, z toho dvě přednostní pohledávky.
Nyní bychom měli provádět srážky z druhé třetiny zbytku čisté mzdy pro přednostní pohledávku (podle dne doručení exekučního příkazu prvnímu plátci mzdy).
Následně bychom pokračovali v provádění srážek pro nepřednostní pohledávku z první třetiny zbytku čisté mzdy. Je prosím tento postup správný? Resp. prosím o rádu.
Předem děkuji za vaší odpověď,
 
Dobrý den,

ano, Váš postup je obecně vzato správný.

1. třetina bude použita pro nepřednostní pohledávku, a to až do doby jejího úplného vymožení.

2. třetina bude použita pro přednostní pohledávku, jejíž souvztažný exekuční příkaz Vám byl doručen dříve. Je však třeba mít na paměti, že pokud jde o přednostní pohledávku z titulu výživného na dítě, zde neplatí datum doručení exekučního příkazu srážkami ze mzdy povinného, když tento typ pohledávky má v rámci 2. třetiny tzv. absolutní přednost.

Pokud bude nepřednostní pohledávka uhrazena dříve než kterákoliv z přednostních pohledávek, pak budou přednostní pohledávky uspokojovány též z 1. třetiny (tj. 1. i 2. třetiny zároveň).