Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.443

Předčasné splacení insolvence splacením 100% pohledávek, závazků - postup jak na to

Odesláno: 
Otevřeno 859 x
3 odpovědi
 
Dobrý den.
Přítel je v insolvenci a chtěl by ji předčasně ukončit splacením 100% pohledávek.
Jak v tomto popřípadě postupovat? Stačí kdyz na účet pošle celou zbývající částku a napíše to insolvencnimu správci a na soud že to zaplatil? A co se bude dít následovně? A bere si insolvencni spravce nějakou provizi za předčasné splaceni?
Bohužel naš správce špatně komunikuje, proto se ptáme zde, aby jsme to už dál nemuseli prodlužovat.
Předem moc děkujeme za odpověď.
 
Dobrý den,

zákon dlužníkům nijak nezakazuje doplacení 100 % pohledávek dříve než za 60 měsíců trvání oddlužení.

Doporučuji však si u insolvenčního správce ověřit, kolik činí zbývající neuhrazená část pohledávek věřitelů. Tuto částku následně poukažte na bankovní účet majetkové podstaty a zároveň o tom, že jste na účet zaslali částku ve výši XXX Kč určenou pro rozvržení mezi věřitele informujte insolvenčního správce.

Jakmile bude takto uhrazeno 100 % pohledávek věřitelů, insolvenční správce je povinen soudu předložit Zprávu o splnění oddlužení.

Zároveň doporučuji poslat soudu i tak žádost o osvobození od zbytku dluhů, jelikož toto usnesení vydá soud jen po písemné žádosti dlužníka a vztahuje se pak i na případné další pohledávky, které věřitelé do řízení nepřihlásili, ač tak učinil měli a mohli.
 
Dobrý den, v roce 2016 mi bylo schváleno oddlužení pro nezajištěné věřitele splátkovým kalendářem a pro zajištěného věřitele uspokojením z výtěžku prodeje nemovitosti. Nyní v 8/2018 jsem zaplatila 100% nezajištěným věřitelům. Nemovitost byla ve SJM. S manželem jsem se rozvedla a SJM nebylo vypořádáno. V průběhu mého bankrotu manžel zemřel. Na návštěvě u notáře, mi bylo sděleno, že nejvýhodnější situace pro dědice 1. třídy, naše dvě nezletilé děti, je likvidace pozústalosti. (Dluhy jsou vyšší než majetek, nemovitost pořízena na hypotéku + dluhy exmanžela) Bohužel 2 roky po návštěvě u notáře, se dědictví zatím nepohnulo, tudíž zatím nebyla nabídnuta do prodeje zmíněmá nemovitost. Co to nyní znamená pro mne? Mohu zůstat v oddlužení? Neskončí mi bankrot a nenaběhne znovu hypotéka? Budou mi i nadále strhávat z výplaty nějaké částky, i když nezajištěné věřitele jsem zaplatila na 100%? Nebo budu platit pouze odměnu ins. správci a čekat na rozhodnutí dědictví za děti a následný prodej nemovitosti? Co když to bude trvat několik dalších let? Moc děkuji za radu. Hezký den!
 
Dobrý den,
tuto problematiku musíte konzultovat zejména se svým insolvenčním správcem, který bude muset být pravděpodobně účasten jednání s notářem.
Ve věci bude nutné vypořádat zejména společné jmění manželů a až poté lze vypořádat dědictví, jelikož bez vypořádání SJM není postaveno na jisto okruh aktiv dědictví. Stěžejní bude časový odstup mezi právní mocí rozsudku o Vašem rozvodu a úmrtím exmanžela; pokud byl časový odstup větší než 3 roky, nastává zákonná fikce rozdělení majetku napůl, tedy Vaše by byla ½ nemovitosti a předmětem dědictví po bývalém manželovi pak taktéž ½ nemovitosti.
Ohledně pohledávek nezajištěných věřitelů platí, že pokud tyto byly uhrazeny 100%, insolvenční správce by měl dát plátci příjmu pokyn, aby již nadále neprováděl srážky a celý Váš příjem nadále vyplácel Vám. U odměn správce platí, že tyto mu náleží po dobu trvání splátkového kalendáře, který však skončí úhradou nezajištěných věřitelů.