Počet stránek ve webu: 42.111


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.304.024

Jak se přihlásit s pohledávkou do exekuční dražby dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 382 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím o radu, jak postupovat.
Před několika lety jsem půjčila určitou částku. Postupně jsem dlužníka dala k soudu a exekučnímu řízení. Ti objevili pouze spoluvlastnický podíl na pozemku nebo nemovitosti. Jiný věřítel nyní zažádal o exekuční dražbu tohoto podílu.
22.5.2018 jsem e-mailem obdržela oznámení o tého dražbě. Ráda bych do ní přihlásila i svoji pohledávku.
Můžete mi, prosím, poradit? Neznám náležitosti přihlášky, nevím jaké dokumenty přiložit atd.
Děkuji za pomoc a přeji Vám krásný den.
 
Dobrý den, v písemné přihlášce pohledávky uveďte Vás a povinného jako účastníky dotčené smlouvy o zápůjčce, exekuční titul a exekuční dokumentaci, z níž plyne, zda bylo Vámi vymáhaná pohledávka uhrazena, resp. do jaké výše. Přihlášku datujte a podepište. Uvedené dokumenty v kopii přiložte k přihlášce. V případě nejasností Vás exekutor vyzve k opravě či doplnění podání. Pozor, přihlášku je možno účinně podat do konání první dražby, v opačném případě bude odmítnuta jako opožděná.