Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.305.124

Výživné z insolvence a snížení příjmů dlužníka (snížení platu, mzdy)

Odesláno: 
Otevřeno 326 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Partner je po rozchodu v insolvenci. Výživné na naše 2 děti je mi zasíláno insolvenční správkyní. Klesl mu měsíční příjem na 9000 Kč. Dostanu po odečtení odměny insolvenčního správce a nezabavitelné částky vůbec nějaké výživné?
A pokud tento příjem bude v této částce každý měsíc stejný a na výživné by nic nezbylo to budu úplně bez výživného?
Partner žije sám.
Děkuji.
 
Dobrý den,

pokud je čistý příjem otce Vašich dětí právě 9 000, - Kč čistého, srážky ve prospěch insolvenčního řízení budou činit cca 1 850, - Kč (pokud není ženatý a nemá další vyživovací povinnosti).
Částka ve výši cca 760, - Kč tak bude poukazována na výživné.

Pokud však srážka ze mzdy otce Vašich dětí bude nižší než součet odměny insolvenčního správce a běžného výživného na Vaše dvě děti, výživné Vám nebude poukazováno v plné výši (insolvenční správce na jeho úhradu nebude mít dostatek finančních prostředků) a bude tak vznikat dlužné výživné. Výživné je však hrazeno zcela přednostně, tj. pokud bude existovat jakýkoliv dluh na výživném, do doby jeho úplného splacení nebude ostatní věřitelům dlužníka hrazeno nic.

Pokud by stav, kdy Vám nebude zcela anebo zčásti uhrazeno výživné, trval déle než čtyři měsíce, doporučuji zvážit podání trestního oznámení na otce dětí pro zanedbání povinné výživy.