Počet stránek ve webu: 41.270

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.871.182

Rozhodnutí o provedení exekuce - vysvětlení textu, kterému nerozumím

Odesláno: 
Otevřeno 348 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, nerozumim následujícímu:

"rozhodnutí o provedení exekuce: 1) přikázáním jiné pohledávky než z účtu, kterou má povinný...vůči svému dlužníkovi...na základě přeplatku vzniklého v exekučním řízení...
2) soudní exekutor zakazuje dlužníkovi poviného, abypo doručení tohoto ex. př. až do výše vynáhané částky a nákladů k 16.5.2018t. j. 72545 Kč, vyplatil pohledávku povinnému, provedl na ni započtení nebo sní jinak nakládal."

Znamená to že mi na jedné exekuci vznikl přeplatek 72545Kč a bude použit na jinou?
Děkuji.
 
Dobrý den, přesně tak, jedná se o exekuční příkaz přikázáním jiné peněžité pohledávky, na základě čehož exekutor zajistil přeplatek, který Vám vznikl v jiné exekuci (typicky po prodeji Vaší nemovitosti), kde jste povinným. „Dlužníkem povinného“ je v tomto případě jiný soudní exekutor, který Vám tento přeplatek nesmí vyplatit, ale poslat jej do exekuce, kde byl dotčený exekuční příkaz vydán.
 
Dobrý den, nepodařilo se mi zkontaktovat exekutora a nevím si rady. Peníze na exekuci mám, ale přišel mi příkaz na nařízení exekuce prodejem chaty. Nevím jak zařídit aby chatu neprodal. Navíc se jedná o 25000 a exekuce byla daná i na můj a manželův účet i auto. Prosim o pomoc spěchá. Moc děkuji
 
Dobrý den, exekutor po pověření vedením exekuce soudem zajistí exekučními příkazy majetek povinného. Toto zajištění ještě neznamená např. prodej chaty, ale exekutor se „jistí“, že vymáhaná pohledávka včetně nákladů bude z Vašeho majetku uhrazena. Pokud exekuci bezodkladně zaplatíte (měla byste dostat příslušné dokumenty k řízení včetně Výzvy ke splnění vymáhané povinnosti, kde bude uvedena částka včetně nákladů snížená o 50% odměny exekutora, pokud uhradíte do 30 dnů), exekutor exekuční příkazy zruší a exekuci skončí. Pokud se s exekutorem nemůžete spojit a příslušné dokumenty Vás ještě nepřišly, vyčkejte, až Vám přijdou. Exekutor ze zákona nemůže konat, dokud neuplyne výše uvedená 30 denní lhůta k dobrovolné úhradě dluhu stanoveného v dotčené Výzvě.