Počet stránek ve webu: 39.805

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.827.987

Promlčení exekuce - daně, dluh na daních

Odesláno: 
Otevřeno 277 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Mám daňovou exekuci nařízenou exekučním příkazem na srážku ze mzdy nebo z jiných příjmů ze dne 29.10.2009. Byly provedeny dvě srážky a od února 2010 jsem již neměl žádný příjem.
Od roku 2011 jsem byl na Úřadu práce a od roku 2013 jsem v invalidním důchodu.
Mám datovou schránku a 11.4.2018 mi přišla zpráva od finanční správy FS o pokračování ve srážkách z roku 2009. Celou dobu se FS neozvala - datovou schránku mám od roku 2009.
Není nějaká promlčecí lhůta?
Děkuji.
 
Dobrý den, dle ust. § 160 odst. 1 daňového řádu vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Lhůta pro placení daně začíná běžet dnem splatnosti daně. Dále je stanoveno, že byl-li před uplynutím lhůty správcem daně učiněn úkon spočívající v zahájení exekučního řízení, v zřízení zástavního práva, nebo v oznámení rozhodnutí o posečkání, běží lhůta pro placení daně znovu ode dne, v němž byl tento úkon učiněn. Lhůta pro placení daně ovšem neběží po dobu vymáhání soudem nebo soudním exekutorem, přihlášením daňové pohledávky do insolvenčního řízení či do věřejné dražby, pokud běží daňová exekuce srážkami ze mzdy, anebo je dožadováno mezinárodní pomoci při vymáhání daní. Z výše uvedeného mám za to, že pokud exekuční příkaz srážkami ze mzdy nebyl zrušen, daňový nedoplatek v tomto případě promlčen není.