Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.707

Zadržení auta, automobilu pronajímatelem z důvodu nedodržení smlouvy (neplacení nájmu za auto)

Odesláno: 
Otevřeno 343 x
1 odpověď
 
Dobrý deň,
stala sa mi takáto situácia. Prenajal som vozidlo fyzickej osobe na zàklade zmluvy. Od začiatku mal veľmi zlú platobnú morálku - trebalo ho vždy naháňať. Po nezaplatení marcovej splátky, ktorá bola splatná 25.3.2018 som mu auto po bežnej servisnej prehliadke zakázal vydať zo servisu prostredníctvom servisných trchnikov. Ja som pri tom fyzicky nebol. Problém je v tom, že v tom čase ešte nemal doručenú výpoveď zmluvy. Ja ako prenajímateľ nemám žiadnu výpovednú lehotu a auto mu pri neplatení podľa zmluvy mám právo odobrať. Problém: nedoručenie výpovede zmluvy. Do dnešného dňa od neho prijatie splátky neevidujem. On sa mi cez email vyhráža, že si bude nárokovať ušlý zisk vo výške 100eur za deň. Má na niečo také nárok? Ja si pod ušlým ziskom predstavujem dni, od kedy nemal auto po deň odoslania (doručenia) výpovede poštou (v maily už výpoveď zmluvy obdržal a nakoľko mi z neho píše tak si ju aj prečítal). Tento ušlý zisk by sa v tomto prípade rátal od výšky mesačnej splátky. Cena za deň podľa mesačnej splátky. On mal auto prenajaté na fyzickú osobu, nie na firmu na nejakú činnosť a ani v tom prípade za to auto neplatil cestnú daň. Moja otázka. Má on nárok na tento “ušlý zisk” aj v prípade, že on ako prenajímateľ neplnil základný od zmluvy a to nájom a jeho platenie? Ďakujem za odpoveď
 
Dobrý den, ušlým ziskem se rozumí újma spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku škodné události k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to dalo důvodně očekávat s ohledem na pravidelný běh věcí. Jde o ztrátu očekávaného přínosu, o to, o jaký reálně dosažitelný prospěch poškozený přišel. Pokud jste se smluvně dohodli na Vašem oprávnění jako pronajímatele odebrat nájemci pronajatý vůz při nedodržení termínu splatnosti nájemného a bylo-li v té chvíli již po splatnosti, pak není důvodu uvažovat o škodní události, tím spíše, že dosud svůj dluh na nájemném nájemce neuhradil. Smluvně dohodnuté odebrání vozu při naplnění výše uvedené podmínky a výpověď z nájmu této věci jinak spolu nesouvisí; v případě výpovědi z nájemní smlouvy lze hovořit o jednom ze zákonných způsobů ukončení smluvního vztahu. Pokud evidujete dluh na nájemném, doporučuji Vám vyzvat bývalého nájemce k úhradě tohoto dluhu včetně úroků z prodlení a případně svoji pohledávku vymáhat soudně.