Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.239

Schválení insolvence při péči o osoby blízké a práci na DPČ

Odesláno: 
Otevřeno 240 x
1 odpověď
 
Dobrý večer,
je možno podat žádost o insolvenci neboli oddlužení, když v současné době mám doma na péči dvě osoby blízké, ještě mám DPČ? Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,
podmínky pro schválení insolvence jsou uvedené zde:
https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/oddluzeni.html
Vámi zmiňované není samo o sobě překážkou pro podání insolvenčního návrhu.
Stěžejní je porovnání částky, kterou jste schopna věřitelům splácet, oproti celkové výši dluhů tak, abyste za 60 měsíců trvání oddlužení byla schopna uhradil alespoň 30 % všech pohledávek.
Ohledně možnosti podání insolvenčního návrhu si sjednejte schůzku se zpracovatelem takových návrhů, kterým od 01.07.2017 jsou advokáti, notáři či insolvenční správci, který se zpracováním insolvenčních návrhů zabývá. Jejich seznam naleznete v databázi vedené Ministerstvem spravedlnosti na webu https://vesta.justice.cz. Tato osba Vám vysvětlí postup a sdělí po prozkoumání všech Vašich dluhů, zda na povolení oddlužení s ohledem na výši Vašich příjmů dosáhnete.
Druhou variantou je oslovit tzv. akreditované osoby, které návrhy zpracovávají bezplatně (seznam naleznete na webu https://sako.justice.cz) ; upozorňuji však, v současné době jsou tyto poradny velmi vytížené a na schůzku můžete čekat i několik týdnů.