Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.626.584

Neoprávněná exekuce - vymáhání odškodnění od exekutora nebo státu?

Odesláno: 
Otevřeno 1068 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
1.10.2017 jsem dostal exekuční příkaz pro neplacení běžného výživného a byly mi obstaveny účty a nařízeny k prodeji všechny mé pozemky (cca 20.000 m2), doložil jsem exekutorovi všechny úhrady výživného a vyzval k odblokování. Dosud tedy 26.3.2018 vše blokováno. Na účtech blokace ve výši 92.000 Kč a na dalším 65.000 Kč. Musel jsem skončit jako OSVČ, protože příjmy mi chodily na účet. Založil jsem jiný a po příchodu peněz opět blokováno (generoval si jistinu dle svého i náklady - JUDr. Podkonický).
Jak postupovat? Vše doloženo soudu, že nikdy k neplacení běžného výživného nedošlo, jednalo se o nedoplatek 2000 Kč. Podáno 9 dní po dnu splatnosti, navíc jsem měl zažádáno o snížení (zdravotní důvody - změna zaměstnání) a soud zpětně výživné snížil. Jednou spotřebované výživné se nevrací, to vím. Ale jak zrušit tuto neoprávněnou exekuci?
Měla být vedena pro nedoplatek 2000 Kč a exekutor následně i potvrdil, přesto stále stejné od začátku a banka vyplatila pouze 2x existenční minimum, dle zákona.
Poradíte? Je možné odškodnění? Martin
 
Dobrý den, pokud byl proti Vám podán exekuční návrh na vymáhání běžného, jde o vymáhání do budoucna, pro něž platí ust. § 263 odst. 3 o. s. ř. : „Jestliže je vykonáváno rozhodnutí, ve kterém bylo oprávněnému přiznáno právo na opětující se dávky a jestliže výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nestačí k úhradě těchto dávek, lze výkon rozhodnutí nařídit jiným způsobem výkonu rozhodnutí v rozsahu součtu těchto plnění, a jde-li o dávky na dobu neurčitou, pak v rozsahu do pětinásobku ročního plnění. Oprávněnému soud dávky vyplácí, jakmile se stanou splatnými“, což v exekuční praxi znamená, že je vypočtena částka rovnající se pětinásobku výživného hrazeného ročně (např. 2000 * 12 * 5) a tato částka (+ náklady exekuce vypočítané z tého částky) je pak vymáhána jako celek, byť je oprávněnému vypláceno měsíčně dávka rovnající se výši měsíčního výživného. Současně platí dle ust. § 44a odst. 3 zák. č. 120/01 Sb. , exekučního řádu: „Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 6 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce“. Jinými slovy, pokud doložíte dostatek prostředků rovnající se vymáhané částce jak uvedeno výše, na Váš návrh může exekutor rozhodnout o tom, že s ostatním majetkem disponovat můžete. Jinak v obdobných případech je nesnazší cesta dohody s oprávněným (jeho zákonný zástupcem), že budete hradit běžné výživné dobrovolně (a nížené dle nového rozhodnutí jak uvádíte) a návrh na zastavení exekuce. Pokud by to nebylo možné, doporučuji postupovat dle uvedeného a to v součinnosti s exekutorem. V případě dalšího Vás odkazuji na některého právníka z řad advokátů (advokatikomora.cz).