Počet stránek ve webu: 43.147


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.518.833

Exekuce a místní příslušnost soudu - mohou si podnikatelé zvolit soud dohodou nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 569 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Na základě elektronického platebního rozkazu (EPR), který nabyl právní moci je proti mé osobě vedena exekuce.
Chtěl bych se zeptat na místní příslušnost soudu a tím i na vykonatelnost tohoto elektronického platebního rozkazu EPR.
Věřitelem byla úvěrová společnost Santander, která měla sídlo v Praze 5.
Ve všeobecných úvěrových podmínkách byla klauzule, že veškeré soudní spory tedy řeší soud na Praze 5. Lze udělat tuto dohodu, když v § 89a o. s. ř. je uvedeno:
"Účastníci řízení ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti se mohou písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou". Já nebyl podnikatel, ale fyzická osoba.
Společnost pohledávku prodala jiné společnosti (Cash Collestors s. r. o.), která ale již měla sídlo na Praze 1. Teprve tato společnost podala návrh na vydání EPR. Neměla se společnost obrátit na městský soud pro Prahu 1, kde měla sídlo? Je EPR vydaný Městským soudem Praha 5 v tomto ohledu exekučním titulem?
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, k Vašemu dotazu Vám bez bližší znalosti smluvního ujednání mohu sdělit, že místně příslušným soudem je obecně soud dlužníka, pokud zákon nestanovuje místní příslušnost výlučnou (ust. § 84 – ust. § 89a o. s. ř.). Pokud jste měl za to, že ve věci rozhodoval soud místně nepříslušný, mohl a měl jste před nabytím právní moci dotčeného rozhodnutí podat soudu námitku místní nepříslušnosti. Pro více informací a možnostech případného dalšího postupu Vás odkazuji na některého právníka z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz).