Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.306.999

Soupis majetku ještě před nabytím právní moci exekuce - může to exekutor udělat?

Odesláno: 
Otevřeno 329 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Může exekutor přijít ke mně domů a dělat soupis majetku a olepovat mi nábytek, když exekuce ještě nenabyla právní moci? (podala jsem návrh na zastavení exekuce).
Potřebovala bych to vědět, ať vím, jak se bránit proti případným výhrůžkám exekutorských vykonavatelů z Přerova, pokud u mne zazvoní.
Děkuji.
 
Dobrý den, ano, zákon exekutorovi takový postup umožňuje, viz ust. § 325 odst. 1 občanského soudního řádu: „Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí (exekuční příkaz) doručí se povinnému až při provádění výkonu. Není-li při provádění výkonu povinný přítomen, doručí se mu usnesení spolu s vyrozuměním o tom, že byl proveden soupis a které věci byly sepsány“. Avšak s ohledem na Vámi podaný návrh na zastavení exekuce se exekutor vystavuje riziku, že pokud soupis provede a Vy budete s návrhem úspěšná, jeho náklady budou hrazeny jen částečně oprávněným či vůbec a současně že na jeho postup, který může být v rozporu s ust. § 46 odst. 1 exekučního řádu („Exekutor postupuje v exekuci rychle a účelně; při tom dbá ochrany práv účastníků řízení i třetích osob dotčených jeho postupem“) podáte stížnost na Exekutorskou komoru či dohledovému orgánu, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR či budete žádat náhradu újmy, pokud by Vám nezákonným jednáním exekutora vznikla.