Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.494.966

Prodej domu v insolvenci - zanikne automaticky i zástava věřitele (fyzické osoby) nepřihlášeného do insolvenčního řízení dlužníka?

Odesláno: 
Otevřeno 745 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
rozhodli jsme si koupit dům, který se prodává v rámci insolvenčního řízení (přímý prodej). Majitelé jsou 2, oba v insolvenci a u obou je nařízen prodej dané části nemovitosti (u každého 1/2, tzn. prodává se vše). Realitní kancelář, přes kterou prodej probíhá nás ujistila, že po uhrazení celé částky insolvenčnímu správci, insolvenční správce zažádá o výmaz zástavních a exekutorských práv k nemovitosti a na nás už se bude nemovitost převádět bez dluhů a zástav.
Dívala jsem se na dokumenty v insolvenčním rejstříku obou dlužníků, a v návrzích na oddlužení je uveden vždy jen jeden věřitel (banka), který má zástavní právo smluvní k dané nemovitosti (vždy po 1/2), z toho jsme pochopili, že v roce 2008 se stala celá nemovitost jako celek zástavou banky.
2010 bylo však zapsáno další zástavní právo smluvní, tentokrát vztahující se k půjčce od fyzické osoby. Tato osoba však nikde v dokumentech z insolvenčního rejstříku nefiguruje.
Bude možné, aby na nás nemovitost byla opravdu přepsána úplně bez dluhů a zástav? Nebo tam zůstane toto zástavní právo, o kterém se nikde nemluví? A jak je to tedy s tím výmazem dluhů? To bude žádat insolvenční správce u soudu, případně může být tato žádost zamítnuta? A je vůbec možné, když je celá nemovitost již v zástavě banky dát ji o dva roky později do další zástavy?
Děkuji mnohokrát za odpověď.
 
Dobrý den,
pokud nabýváte nemovitost z insolvenčního řízení, platí, že dle ust. § 285 odst. 1 insolvenčního zákona veškerá zatížení (vyjma věcných břemen, pokud tato u daných pozemků jsou zapsána) zanikají již samotným zpeněžením v insolvenčním řízení, přičemž Vy nabýváte nemovitost tzv. právně čistou. S ohledem na rozkolísanou praxi katastrálních úřadu Vám správce vydá po provedení vkladu Vašeho vlastnického práva k nemovitosti i Potvrzení o zániku zástavních práv s jeho ověřeným podpisem; návrh na výmaz zástavních práv poté podáte katastru nemovitostí Vy již jako noví vlastníci.
Na listu vlastnictví tak žádná zástavní práva zapsána nezůstanou.