Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.378

Zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitelem a splácení dluhu ručitelem hypotéky

Odesláno: 
Otevřeno 770 x
1 odpověď
 
Roku 2000 jsme začali ručit známým na úvěru svým domem, jako jistina byla sepsána smlouva mezi dlužníkem a ručitelem že pokud dlužník nebude řádně splácet, vzniká nám nárok na veškerou náhradu škod plus smluvně dohodnutá pokuta. Dlužník řádně neplatil svůj úvěr a 05/2014 šel do úpadku, insolvence. Úvěr byl zcelopoplatněn cca 1.100.000 Kč a vymáhán po nás - ručitelích, mne a manželce. Došla dohoda od poskytovatele úvěru a námi jako ručiteli o splátkovém kalendáři, takže úvěr splácíme v dohodnuté splátce + na úvěr přicházejí peníze od insolvenčního správce.
Před pár dny nám přišel dopis od soudu s usnesením o podaném zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitelem ve výši necelých 200.000 Kč. Proti usnesení není odvolání přípustné, lze podat jen námitky. Prosím o radu jak tedy postupovat takto jsme pohledávku umořovali jak my tak i insolvence.
Nerozumím tomu - to budeme celé platit mi jako ručitelé a oněch 200.000 Kč bude vráceno, dlužníku? V průběhu let jsme se z manželkou dostali do invalidního důchodu, nemůžeme pracovat tak je toto placení nad naše možnosti, staráme se o 3 děti.
Zatím s pomocí okolí vše mnoho let řádně splácíme. Po 5 letech to je v roce 2019 bude končit insolvence o které jsme se také dozvěděli až od banky při zcelopoplatnění úvěru.
Co bude tedy následovat po ukončení isolvence, vše budeme muset hradit my a dlužník bude očištěn? Jak postupovat tedy ze smlouvou o náhradě nákladů, dluhu a pokuty kterou jsme z dlužníkem uzavřeli (podpisy jsou ověřeny matrikou). Máme podat námitku o zpětvzetí?
 
Dobrý den,

pokud banka (poskytovatel) vzala pohledávku zpět z důvodu, že v tomto rozsahu ji hradila jiná osoba (Vy), máte možnost nyní podat soudu v souladu s ust. § 183 a § 184 odst. 3 insolvenčního zákona návrh na vstup věřitele do insolvenčního řízení namísto původního věřitele.
Doporučuji tedy řádně pročíst usnesení soudu včetně odůvodnění, zda se nejedná o výzvu o podání návrhu na vstup do řízení míst původního věřitele.

Ohledně postupu po skončení oddlužení primárního dlužníka platí, že Vy jako ručitelé budete povinni uhradit celý zbytek dluhu, který nesplatí dlužník v rámci insolvenčního řízení.