Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.141.751

Svatba dlužníka - jak nepřenést dluhy na nového manžela, manželku

Odesláno: 
Otevřeno 276 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Jsem invalidní důchodce a stará se o mne přítelkyně. Chtěl bych si ji vzít za manželku (ohledně vdovského důchodu), nemám žádný majetek, ale mám dosti dluhů. Jak je možné zabránit, aby dluhy přešly na ni.
Domnívám se, že je to možné:
a) předmanželskou smlouvou
b) odmítnutím předluženého dědictví.
Prosím o radu.
Děkuji.
 
Dobrý den, pokud máte dluhy, je pravděpodobné, že budou v budoucnu na Vás vymáhány exekučně. Ohledně toho nový občanský zákoník v ust. § 732 přinesl novinku v tom smyslu, že dluhy vzniklé jednomu z manželů před vstupem do manželství lze nyní uspokojovat i z majetku ve společném jmění manželů, tj. z majetku, který nabudete za trvání manželství společně. V takovém případě by Vaše budoucí manželka byla oprávněna podat návrh na částečné zastavení exekuce zpeněžováním majetku ve Vašem společném jmění, neboť společné jmění v takovém případě může být postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, tj. do výše ½ poloviny Z výlučného majetku Vaší manželky lze v současné době postihnout pouze její účet, a pokud by prokázala, že na účtu jsou její výlučné prostředky, musela by být exekuce postižením jejího účtu zastavena. Jinak se může bránit opět návrhem na částečné zastavení exekuce z výše uvedených důvodů. Předmanželskou smlouvou můžete upravit své majetkové vztahy do budoucna. Odmítnutí předluženého dědictví je možné, a tím by se Vaše manželka „zbavila“ Vašich dluhů, je však možné, že do této doby již budou proti Vám vedeny či provedeny exekuce a Vaše manželka se bude muset bránit jak shora uvedeno.