Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.046

Jak vypátrat dlužníka kvůli exekuci, exekučnímu vymáhání dluhu (trvalý pobyt na úřadě)

Odesláno: 
Otevřeno 484 x
1 odpověď
 
2009 jsem podal exekuci na povinnou, která ma dodnes trvalé bydliště na městském úřadě. Exekutorovi jsem dopředu zaplatil náklady na exekuci a jediné co zjistil elektronickou cestou, že povinná má více exekucí a je samoplátce bez mzdy, tudíž jestli jsem to dobře pochopil, platí si sociální a zdravotní pojištění sama.
Do dnešního dne nebyl schopen exekutor a ani inkasní agentura schopni dlužníka najit. Pracuje celou dobu na černo a není možné aby nebyl žádný způsob jak takovou osobu najit, když je v České republice.
Dle rodného čísla, které figuruje např. při ošetření nebo v jiných institucích jako třeba občanský průkaz. Zadal jsem jim číslo starého OP a pokud chci někoho najít tak v evidenci, musí někde figurovat. Jedna se o nemalou částku, tudíž bych potřeboval vědět adekvátní způsob jak osobu dopátrat.
 
Dobrý den, ohledně hledání osob má exekutor a tím spíše soukromá osoba, která nevykonává veřejnou moc, pouze omezené možnosti. Případy, kdy se osoba skrývá, oficiálně nikde nepracuje, nemá na sebe žádné veřejné kontakty, apod. , nejsou vzácností, tím spíše, že se osoby dnes (10.03.2018) mohou pohybovat i v rámci EU. Více kompetencí v tomto směru mají orgány činné v trestním řízení, avšak pouze v případě, že jde o osobou pohřešovanou či hledanou. Pokud byste v jednání dlužníka shledal naplnění skutkové podstaty trestního činu, můžete podat na tuto osobu trestní oznámení a zvýšit tak možnost, že by mohla být nalezena (pokud však orgán činný v trestním řízení věc neodloží s tím, že o trestný čin nejde). Ohledně exekuce: doporučuji Vám nechat exekuci v běhu, nezastavovat ji ani nesouhlasit s jejím zastavením, v některým případech se stává, že po určité době se osoba, která se skrývá, opět z nějakého důvodu „zviditelní“ např. založením účtu či vstupem do zaměstnaneckého poměru, a bude možno postihnout její majetek, případně majetek zdědí, který lze postihnout i v případě její nepřítomnosti.