Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.132.504

Promlčení dluhu uznaného rozhodcem - uplynulo 10 let od rozhodnutí rozhodce

Odesláno: 
Otevřeno 399 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2006 byla na mojí osobu podána žaloba ohledně nesplaceného dluhu jedné bance. Tuto pohledávku odkoupila společnost Profidebt, které jsem podepsal uznání dluhu, splátky dluhu a mimo jiné i vzdání se práva, aby případné spory řešil místně příslušný soud a vše řešil tzv. rozhodce add hoc. Poučení o tomto bylo na zadní straně dokumentu.
Bohužel jsem nesplácel a rozhodkyně add hoc mě odsoudila k uhrazení dlužné částky a dvou smluvních pokut vyplývajících z jedné dohody o uznání dluhu. Na základě této rozhodkyně byla na mojí osobu uvalena exekuce.
Můj dotaz zní: Dnes (08.03.2018) je tomu více než 12 roků od doby, kdy mohl být dluh soudně vymahatelný, ačkoliv můj zaměstnavatel na konto strhnul marginální částku z mojí mzdy, lze pohlížet na tuto exekuci jako na tzv. promlčenou, tj. proběhla 10 letá promlčecí lhůta a v případě že ano, co to pro mě, jako dlužníka fakticky znamená?
Děkuji za odpověd.
 
Dobrý den, rozhodnutí rozhodce má stejné právní účinky jako rozhodnutí soudu, tj. je exekučním titulem; od právní moci rozhodnutí rozhodce má věřitel 10 let na to podat exekuční návrh. Jinak obecně platí, že u peněžitého závazku činí promlčecí doba tři roky, byl-li však uznán, 10 let od uznání a byl-li judikován soudem či rozhodcem, 10 let od právní moci takového rozhodnutí. Pokud máte za to, že nárok na vymožení pohledávky věřitele byl již promlčen, podejte z uvedeného důvodu návrh na její zastavení, v němž musíte Vámi tvrzené skutečnosti o promlčení prokázat.