Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.343

Neefektivní vymáhání vymáhací firmou a výpověď smlouvy bez pokut a sankcí - lze to?

Odesláno: 
Otevřeno 470 x
1 odpověď
 
Sousedi dluží mé mamince 62.000 Kč. Jelikož nespláceli, předala jsem dluh exekutorům. Podepsala jsem s nimi smlouvu na rok. Jelikož se dohodli s dlužníkem na splátkovém kalendáři, smlouva se automaticky prodlužuje do zaplacení dluhu.
Dlužník stále nesplácí. Během tří let dlužník splatil pouze 2500 Kč. Už půl roku (09/2017-03/2018) nezaplatil nic.
Exekuční firma se vymlouva na to, že to k dlužníkovi mají daleko, tak ho upozorňují pouze telefonicky.
Teď můj dotaz - můžu s exekuční firmou zrušit smlouvu bez jakýchkoliv sankcí? Ve smlouvě je totiž uvedeno, že pokud budu chtít zrušit smlouvu, zaplatím cca. 12500 Kč pokutu.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, při neznalosti Vámi uvedené smlouvy lze obecně říci, že práva povinnosti se řídí smluvními ujednáními, resp. v neupravených věcech zákonem (v tomto případě občanským zákoníkem). Doporučuji Vám nechat si smlouvu zkontrolovat právníkem z řad advokátů (http://www.advokatikomora.cz), abyste věděla s jistotou, za jakých podmínek smlouvu můžete vypovědět či skončit jiným způsobem. Ohledně nevymoženého dluhu pak doporučuji Vaší mamince, aby podala žalobu na plnění k soudu v místě svého bydliště, neboť na základě toho získá rozsudek, tzv. exekuční titul a může podat exekuční návrh k exekutorovi, který vykonává veřejnou moc a má plné pravomoci k vymáhání dluhu. Soukromé osoby, s nimiž jste pravděpodobně smlouvu o vymožení dluhu uzavřela, takové pravomoci ani odpovědnost nemají.