Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.142

Neoprávněná exekuce kvůli dluhům vzniklým bez vědomí dlužníka - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 292 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jak můžeme postupovat ve věci exekuce, když jsme přesvědčeni, že je neoprávněná. Exekuce jsou vedeny na mého manžela, který si nikdy nic od nikoho nepůjčil. Domníváme se, že bez manželova vědomí, si půjčoval peníze jeho nevlastní otec, který je nyní již po smrti.
Ještě prosím o radu, jak se odvolat oproti rozhodnutí exekuce na můj majetek, účet, když zmiňované dluhy vznikly dříve než jsme se sezdali.
Děkuji.
 
Dobrý den, pokud máte za to, že je exekuce proti Vašemu manželovi vedena neoprávněně, musí Váš manžel podat návrh na její zastavení a doložit, že dluh nezpůsobil on. Toto prokázat však může být poměrně složité, když před exekučním řízením muselo nutně proběhnout tzv. řízení nalézací, na základě něhož byl vydán proti Vašemu manželovi tzv. exekuční titul. V tomto předchozím řízení se měl Váš manžel již bránit, pokud o něm věděl. Co se týče zajištění Vašeho účtu, dle současné dikce ust. § 732 občanského zákoníku je možno vymáhat majetek ve společném jmění i v případě, že dluh vznikl před uzavřením manželství. Za majetek ve společném jmění jsou považovány rovněž prostředky na účtu každého z manželů, neprokáže-li, že jsou na účtu jen jeho výlučné prostředky. Pokud to není možné, i tak může manžel povinného žádat, aby byla exekuce postižením jeho účtu částečně zastavena, když společné jmění může být postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, tj. do výše ½ poloviny. Doporučovala bych Vám tedy podat z uvedených důvodů návrh na částečné zastavení exekuce postižením Vašeho účtu, kde buď prokážete, že na něm máte pouze své výlučné prostředky, případně budete požadovat částečné zastavení proto, že společné jmění v případě vymáhání dluhu, který vznikl před uzavřením manželství jednomu z manželů, může být postiženo jen do výše, již by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno, jak shora uvedeno.