Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.768.588

Konkurz a částečné uspokojení banky - bude chtít banka zbytek dluhu po dlužníkovi po ukončení bankrotu?

Odesláno: 
Otevřeno 386 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Banka "A" podala návrh na konkurz do kterého se přihlásila i banka "B" se svým požadavkem, který jsme uznali pouze částečně.
Konkurz proběhl ůspěšně, banka "A" byla uspokojena v plné výši, banka "B" pouze částečně. Zajímá mě proto, jaké kroky by teď po skončení konkurzu, měla podniknout banka "B" v případě, že se nespokojí pouze s tím částečným vyrovnáním. Měla by kontaktovat přímo mě jako dlužníka? Jak se dozvím, že zmíněná banka po mě nebude za x let chtít zbytek dluhu navýšený o ůroky a ůroky z prodlení atd? Žádné vyjádření jsem od banky po skončení konkurzu nedostal, pouze mi zaslali složenku na doplatek za zrušení ůčtu. Nechci žít ve stresu, toho jsme si užili dost před konkurzem, a pokud dluh u banky stále trvá, bez řečí ho uhradíme, oba s manželkou pracujeme. Jaký je tedy obvyklý postup banky, pokud chce ve vymáhání zbývajícího dluhu pokračovat?
Díky předem za váš čas i odpověď.
 
Dobrý den,
po zrušení konkursu platí, že všichni věřitelé, jejichž pohledávky byly v insolvenčním řízení zjištěny, za Vámi mají vykonatelné pohledávky v té výši, ve které byla pohledávka v rámci insolvenčního řízení zjištěna.
Tj. že nyní mohou podat návrh na zahájení exekuce, přičemž nejsou povinno Vás před podáním návrhu nijak vyrozumět či vyzvat k dobrovolné úhradě dluhu.
Banky zároveň takto (zahájením exekuce) po ukončení insolvenčního řízení běžně postupují. Doporučuji tedy případně kontaktovat banku s žádostí o vyčíslení dluhu, abyste předešli případnému okamžitému zahájení exekuce.