Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.445

Odložení exekuční dražby bytu, domu, nemovitosti zaplacením jistiny dluhu

Odesláno: 
Otevřeno 326 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
můžete poradit jak mohu zastavit, popřípadě domluvit splátky anebo zaplatit dlužnou částku abych odvrátil dražbu rodinného domu? Odhad domu je o hodně vyšší než dluh u exekutora. Nyní mě přišlo usnesení a mám možnost do 15 dnů se odvolat. Dražba je nařízena na 4.4.2018, což je hodně krátká doba.
Kdybych zaplatil jistinu, popřípadě celý dluh, je možné dražbu zastavit? Rodinný dům ještě vyplácím exekučně manželce kde jsem již jistinu zaplatil a zbývá zaplatit odměna exekutorovi. Obávám se abych vše nyní nemusel zaplatit najednou "to bych asi nedal.
Pokud poradíte opravdu pomůžete.
S pozdravem J. Č.
 
Dobrý den, úhradou dluhu a jeho příslušenství včetně nákladů exekuce se dražbě vyhnete. Pokud je to ve Vašich možnostech, zkontaktujte neprodleně exekutora a sdělte mu, že chcete celý dluh uhradit (dluh může narůstat v důsledku např. úroků z prodlení, je třeba si proto společně určit den úhrady a výpočet dlužné částky k tomuto dni). K Vašemu sdělení stran odhadu ceny domu: je do jisté míry nerozhodné, zda je Váš vymáhaný dluh nižší než cena domu, do exekuce se může např. přihlásit další věřitel s pohledávkou přiznanou soudem nebo jiným orgánem či zajištěnou zástavním právem k Vašemu domu a z prodeje domu by se uspokojovala i tato pohledávka. Pokud by k tomu nedošlo, případný přeplatek by Vám exekutor vrátil. Jestli však máte za to, že rozdíl mezi cenou domu a vymáhaným dluhem včetně příslušenství je skutečně ve výrazném nepoměru, můžete z tohoto důvodu podat návrh na částečné zastavení exekuce prodejem nemovité věci.