Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.505.690

Přihlášení pohledávky věřitelem po 30 dnech od žádost o oddlužení, insolvenci, osobní bankrot

Odesláno: 
Otevřeno 564 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
šli jsme z manželkou do insolvenčního řízení jeden věřitel nepřihlásil do 30 dnů.
Přihlásil později u mě to zamítli. U manželky ne. Insolvenční správce ten závazek popřel a za týden zase jo.
Děkuji.

 
Dobrý den,

bohužel z tetu Vašeho dotazu nevyplývá žádný konkrétní dotaz k průběhu insolvenčního řízení.
 
Dobrý den ptal jsem se nato jestli má nárok na tuto pohledávku nárok věřitel když se nepřihlásil včas do insolvenčního řízení děkuji Uvira

 
Dobrý den,
platí, že pokud se jedná o českého věřitele, pohledávka by měla být soudem odmítnuta pro opožděné podání a dále se v insolvenčním řízení neuspokojuje.
Pokud se jedná o zahraniční věřitele, lhůta pro podání přihlášky pohledávky počíná běžet až doručením vyrozumění o zjištění úpadku dlužníka tomu to věřiteli. Pokud takový zahraniční věřitel nebyl vyrozuměn, ač v době úpadku byl zahraniční věřitelem, lhůta pro přihlašování může být kdykoliv v průběhu insolvenčního řízení.
U českých subjektů pak existují i výjimky – např. Česká kancelář pojistitelů má v tomto ohledu zvláštní postavení.