Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.185.996

Více exekucí a insolvence, oddlužení, osobní bankrot

Odesláno: 
Otevřeno 390 x
1 odpověď
 
Host 6023 - dotaz https://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/home/dotazy-exekuce/questions/6023-dobrovolne-splaceni-exekuce-syna-dcery-rodicem-postup-navod-dluh-u-vzp.html

Chci se prosím ještě zeptat, jestliže bude i ta třetí exekuce od VZP tak už nemá možnost přihlásit se k insolvenčnímu řízení? Někde na netu jsem to četla. Tedy pokud je jenom jeden věřitel? A jestli je vůbec možné vést insolvenční řízení proti VZP, tedy proti státu. Vlastně ještě jeden dotaz. Syn tvrdí že byl v době, kdy na něj vypsali exekuce veden jako hledaná osoba, tedy na útěku/asi 10let/, že v tomto případě jsou exekuce neoprávněné, je to možné? Moc by mě zajímal Váš názor.
Děkuji moc za Vaše rady.
 
Dobrý den, k Vašemu dotazu stran počtu věřitelů v insolvenčním řízení uvádím, že skutečně musí být minimálně dva různí věřitelé, avšak pohledávky těchto věřitelů nemusí být v době podání insolvenčního návrhu vymáhány v exekuci, stačí, pokud jsou víc jak 30 dní po splatnosti. V případě tzv. „hrozícího úpadku“ nemusí být ani po splatnosti. Insolvenční řízení lze vést, i pokud jeden z věřitelů (či více) zastupuje stát; jinak pro Vaši informaci, VZP je samostatná právnická osoba odlišná od státu. Co se týče Vašeho dalšího dotazu, veřejné zdravotní pojištění je povinné a každá osoba jej musí hradit buď v ČR nebo v jiném státě EU (za některé poplatníky hradí pojištění ze zákona stát), není rozhodné, kde se osoba zdržuje. Pokud nehradí zdravotní pojištění, vymáhá pojišťovna dlužné plnění včetně sankcí na základě platebních výměrů a jiných rozhodnutí a následně v exekučním řízení podáváním exekučních návrhů. Veškeré dokumenty jsou vždy dlužníku doručovány do vlastních rukou na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, přičemž dle ust. § 24 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. , správního řádu „Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty“. Vzhledem k uvedenému, tj. možnosti tzv. fikce doručení pro zasílání rozhodnutí pojišťovny a exekutora, nebude úspěšné dovolávání se zastavení řízení z důvodů nedoručování písemností. Z jiných důvodů jako např. chybné výše dlužné částky, již provedená úhrada, apod. je však bezpochyby možné úspěšně návrh na (částečné) zastavení exekuce podat. Věřím, že Vám (Vašemu synovi) moje rady a poznámky pomohou při vyřešení této obtížné situace.