Počet stránek ve webu: 39.671

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.769.947

Exekuce na plat v zahraničí - může exekutor obstavit příjmy dlužníka v zahraničí?

Odesláno: 
Otevřeno 2176 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Maminka dostala do velmi vážné finanční tísně, ale už to trvá moc dlouho. Má invalidní důchod ID, který si nechává posílat na účet. Peníze si odtud nevybírá, protože účet je zablokovaný. Poté jí ty peníze, které tam má, vezmou exekutoři na splacení dluhů.
Tím, že má nedostatek finančních prostředků, se rozhodla, že chce pracovat v zahraničí. Otázka tedy zní, zda když by měla pracovní smlouvu, odváděla sociální a zdravotní, zda jí budou peníze strhávat i za exekuce.
Další otázka je, když nemá svůj účet v bance, a chtěla by to posílat na můj, zda by to z účtu vzali mě a nesáhli tak na mé příjmy.
Děkuji a přeji hezký den
 
Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádím, že soudní exekutoři mají místní působnost na území ČR a nemohou sami postihovat např. účty, které jsou zřízeny v zahraničí, stejně jako mzdu, kterou vyplácí zahraniční zaměstnavatel v zahraničí. Nutno upozornit, že existuje institut tzv. dožádání, kdy prostřednictvím Ministerstva zahraničí lze dožádat, aby v jiné zemi účet či mzdu postihl tamější exekutor. Je to však velmi zdlouhavé a navíc se musí domácí a přeshraniční exekutor domluvit na úhradě nákladů, takže je to využívání spíše výjimečně, např. ve vztahu se Slovenskem se to ale objevit může. V některých případech také oprávněný může disponovat tzv. evropským exekučním titulem, pak může požádat sám exekutora v jiné zemi, aby mu provedl exekuci v zahraničí, neboť ví, že dlužník zde má peníze na účtech či jiný majetek, nicméně, pokud jsou již exekuce vedeny v ČR, nebude to zřejmě Váš případ (Vaší maminky). Váš účet nelze postihnout, pokud nejste dlužníkem, a je nerozhodné, zda Vám na účet přicházejí prostředky dlužníka či nikoliv. Je poměrně obvyklé, že povinní si nechávají zasílat mzdu na účty svých rodinných příslušníků, kteří nejsou postiženi exekucemi, neboť zákon dnes (26.02.2018) bohužel nerozeznává, že na účet dlužníka často chodí i jeho mzda (nezabavitelná částka u ní) a dlužník následně přichází o všechny finanční prostředky potřebné k živobytí, neboť exekutor zpravidla vede exekuci oběma způsoby najednou.