Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.836.137

Nezabavitelná částka - výživné na studenta ve společné domácnosti (exeuce, insolvence)

Odesláno: 
Otevřeno 193 x
1 odpověď
 
Bylo mi usnesením soudu stanoveno výživné na dospělého syna. Usnesením proto, že jsem s výživným souhlasil - smír. Syn se mnou stále bydlí ve společné domácnosti (víkendy), má zde i trvalý pobyt. Současně studuje 150 km daleko a zde si platí byt. Výživné nechal stanovit oběma rodičům, oba rodiče souhlasili.
Dotaz je následující - započítává se syn jako vyživovaná osoba do okruhu vyživovaných osob při exekuci nebo insolvenci? Zda se tedy započítává v tomto konkrétním případě, kdy je podkladem pro výživné usnesení a ne rozsudek. A když současně stále žije s rodičem, který mu poskytuje výživné stanovené usnesením.
Děkuji.
 
Dobrý den, vyživovanou osobou je mezi jinými zákonem stanovenými osobami bez dalšího tzv. „nezaopatřené dítě“. Za nezaopatřené dítě se považuje vlastní či osvojené dítě do skončení povinné školní docházky a dítě, které není schopno se samo živit, jestliže se soustavně připravuje na své budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Není tedy rozhodné, zda je nezaopatřené dítě vyživováno rodiči na základě vzájemné dohody či soudního rozhodnutí (rozsudku nebo usnesení o smíru). Pokud Váš syn splňuje některé z alternativních určení „nezaopatřeného dítěte“ (v tomto případe by mohlo přicházet v úvahu trvající studium Vašeho syna), pak je vyživovanou osobou pro potřeby exekučního nebo insolvenčního řízení.