Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.425.081

Exekuce manžela a zúžení SJM, společného jmění manželů v oficiálním seznamu listin o majetkovém režimu

Odesláno: 
Otevřeno 685 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od 2002 máme s manželem notářem provedeno zúžení SJM a v 2013 je zapsáno do seznamu listin o majetkovém režimu.
Nyní jsem zjistila, že má manžel několik exekucí, některé i z r. 2004 a doposud. Chtěla bych se zeptat, jestli se tyto exekuce mohou dotýkat i mě samotné? Bydlíme v rodinném domě (dostala jsem ho darem), mám na něj hypotéku, která je jen na mě.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, v případě Vašeho výlučného majetku, tj. domu, který jste dostala darem, se nemusíte obávat, exekučně být postižen nemůže. Co se týče zúžení Vašeho společného jmění notářským zápisem, jeho zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a jejich vliv na postižení Vašeho výlučného majetku získaného ze zúženého sjm, pak platí dle ust. § 42 odst. 2 exekučního řádu: „Při vydání exekučního příkazu je exekutor povinen vycházet z obsahu listiny podle odstavce 1, jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého po jejím zápisu do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu nebo jde-li o vydobytí dluhu ze závazku vzniklého před jejím zápisem do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu a vyslovil-li s tím souhlas oprávněný. Nelze-li zjistit z exekučního titulu nebo z listiny podle odstavce 1, že závazek vznikl po zápisu listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, má se za to, že závazek vznikl před zápisem listiny do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu“. Tj. půjde-li o závazky, které vznikly před zápisem zúžení Vašeho sjm, nebude k této listině exekutor přihlížet, vyjma případu, kdy by s tím souhlasil oprávněný, a bude pohledávku uspokojovat ze sjm, jako by zúžené nebylo (avšak i tak se to netýká darovaného domu). Pokud půjde o závazky vzniklé po datu zápisu, bude exekutor k zúženému sjm přihlížet.