Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.057

Neúměrně dlouhá doba insolvenčního řízení a odvolání proti usnesení zamítající návrh odvolatele na zproštění insolvenčního správce

Odesláno: 
Otevřeno 496 x
5 odpovědí
 
Dobrý den,
z důvodu neadekvátního a neodborného postupu jsem v září 2017 podala k Vrchnímu soudu v Praze odvolání proti usnesení zamítající návrh odvolatele na zproštění IS. Bylo mi sděleno, že při tomto odvolání nemůže vyplatit finance na účty věřitelům. Spis byl předán Vrchnímu soudu.
6.12.2017 podal IS odvolání k Vrchnímu soudu v Praze proti zamítnutému rozhodnutí o vyplacení realitní kanceláře kvůli neodbornému postupu. Toto odvolání však bylo vyřízeno dříve, než odvolání mé a navíc byl i po usnesení vrácen spis zpátky krajskému soudu. Je možné, aby odvolání IS bylo vyřízeno dříve než odvolání mé a aby byl vrácen spis? Jak dlouho může trvat reakce na mé odvolání podané v září 2017?
Opravdu se insolvenční řízení nemůže chýlit ke konci, když jsou peníze vyplaceny IS již od května 2017?
Děkuji.
 
Dobrý den,

ano, je samozřejmě možné, že odvolací soud odvolání proti jinému usnesení vyřídil dříve, než odvolání Vaše.
Toto může být ovlivněno mnoha faktory: jedná se o skutkově jinou záležitost, senát, který o Vašem odvolání rozhoduje, má mnoho kauz apod.
Velmi rychle bývá vyřizována např. agenda, kdy se odvolání odmítá či zamítá (pro nedůvodnost, vady obsahu aj.) ; zároveň se vždy spis (myšleno příslušná část spisu – odvolání) vrací zpět insolvenčnímu soudu.
Bohužel opravdu nejsem schopna určit, z jakého důvodu zrovna v případě Vašeho odvolání soud dosud nerozhodl. Zároveň je ovšem Vaše odvolání u odvolacího soudu teprve 4 měsíce, což je na soudní poměry zatím velmi krátká doba.

Jelikož neznám detailní průběh řízení a odvolacích řízení, k otázce, zda se řízení může či nemůže chýlit ke konci, se nemohu vyjádřit.
 
Dobrý den, paní Gaierová
Mnohokrát děkuji za dotaz zodpovězený hostovi 5959. Ještě jedna otázka, pokud jsem tedy podala k Vrchnímu soudu odvolání proti usnesení zamítající návrh odvolatele na zproštění IS, jde toto odvolání popřípadě vzít zpět? Protože ta doba, leč krátká v IŘ je pro mě z hlediska práce a nové kariéry dlouhá. Moc děkuji.
 
Dobrý den,

pokud ještě nebylo o odvolání rozhodnuto, můžete jako odvolání vzít své odvolání zpět.
 
Dobrý den, mám ještě jeden, snad už poslední dotaz...
O odvolání již bylo rozhodnuto, avšak IS mi sdělil, že nebyla vyznačena právní moc u rozhodnutí VS v Praze, následně prý bude podávat návrh soudu na vydání rozvrhového usnesení, jež musí nabýt právní moci a až poté bude možné vyplacení věřitelů. Jak dlouho obvykle trvají tyto úkony než je možné vyplacení věřitelů? Je to v řádu měsíců či je to delší doba? Mnohokrát Vám děkuji!
 
Dobrý den,
v tomto případě se bude jednat o záležitost několika měsíců, protože IS by měl návrh rozvrhového usnesení podat poté, co bude vyznačena Vámi uváděna právní moci rozhodnutí odvolacího soudu.
Lhůty pro vydání samotného rozvrhového usnesení nelze s jistotou dopředu určit, obvykle to bývá v řádu týdnů.