Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.307.030

Dodatečné přihlášení pohledávky věřitele do insolvence, oddlužení dlužníka - postup, návod

Odesláno: 
Otevřeno 1854 x
1 odpověď
 
Dobrý den, prosím o radu,
coby věřitel jsem v insolvenčním řízení podala přihlášku pohledávky, ale až několik dnů po lhůtě k přihlašování pohledávek (tedy déle než 2 měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku). Má smysl se proti tomuto rozsudku odvolávat, je nějaká šance na to, aby byla moje pohledávka přijatá? Je možné, že by soud přihlédnul k tomu, že důvody mého pozdního podání byly zdravotní (samoživitelka, zdravotní komplikace po porodu)? Děkuji.
 
Dobrý den,

bohužel lhůta pro přihlašování pohledávek je lhůtou propadnou, tedy její nedodržení již nelze prominout.
Pokud jste tak podala přihlášku po lhůtě stanovené k jejich přihlašování, bohužel soud musí takovou přihlášku pohledávky odmítnout jako opožděně podanou.

Podání odvolání v této věci nemá dle mého názoru šanci na úspěch, když odvolací soud rozhodnutí insolvenčního soudu, kterým přihlášku odmítl, potvrdí.