Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.050

Exekuce podílu nemovitosti vlastněné manžely ve spoluvlastnictví

Odesláno: 
Otevřeno 364 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
mám exekuci a byl vydán exekuční příkaz k prodeji mého podílu (1/5) nemovitosti. Podíl jsem získal darovací smlouvou se současnou manželkou již v manželství, každý jsme obdržel 1/5 nemovitosti. Ani na výpisu z katastru není zmínka, že by oba podíly podléhaly společnému jmění manželů SJM.
Může exekutor za této situace zabavit i podíl mé manželky?
 
Dobrý den,

do účinnosti „nového“ občanského zákoníku platilo, že darovat lze pouze do podílového jmění manželů, nikoliv do jejich společného jmění. Tato možnost je zavedena až od 01.01.2014, přičemž toto musí být ve smlouvě výslovně uvedeno a v tom případě by i katastr nemovitostí na příslušném listu vlastnictví uvedl před Vaším jménem poznámku „SJM“.
S ohledem na výše uvedené soudní exekutor může postihnout pouze Váš podíl na nemovitosti, nikoliv podíl manželky.