Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.725.799

Rozdělení společné insolvence manželů (konkurz) - postup, návod jak na to

Odesláno: 
Otevřeno 2391 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jestli je možné rozdělit společné insolvenční řízení manželů. Do insolvenčního řízení jsme vstoupily jako manželé a podali návrh na společné oddlužení manželů zpeněžením majetkové podstaty. V roce 2006 jsme u Notáře sepsali zápis o zúžení SJM na vše co do budoucna každý získáme, či na veškeré příjmy. To znamená, že od té doby jsme šli každý sám za sebe. V roce 2012 jsem dostavěl svoji nemovitost a KP je zapsána jen na mě. Společný návrh jsme podávali v roce 2014. Do dnes (27.01.2018) není řízení skončeno, neboť v současné době jsme v konkurzu a je podáno odvolání.
Manželka se mnou a se synem již dva roky nežije, ale nejsme rozvedeni. Do konkurzu jsme se dostali hlavně díky mé ženě, jelikož dva roky co od nás odešla, nehradila svoji polovinu na odměně správci.
Můj dotaz zní, zda se dá požádat o rozdělení řízení, aby si každý nesl své. Má žena mi totiž stále táhne ke dnu. Insolvenční soud neví o tom, že tento Notářský zápis na zúžení SJM z roku 2006 vůbec existuje. V zákoně nic o rozdělení řízení není.
Jaké jsou v tomto případě možnosti. Já se po celou dobu snažím o to, aby bylo řízení úspěšně skončeno, má žena to vše jen bojkotuje.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den,

domnívám se, že za nastíněné situace nebude možné Vaše insolvenční řízení rozdělit a pokud ano, tak jedině tak, že oba budete odpovědni za všechny dluhy.

Nadto pokud jste požádali o oddlužení manželů zpeněžením majetkové podstaty, již při podání návrhu jste museli písemně prohlásit, že veškerý Váš majetek (jednoho či druhého z manželů) bude pro účely insolvenčního řízení považován za majetek společný, tedy notářský zápis z roku 2006 o zúžení společného jmění manželů by na povahu vašeho majetku v insolvenčním řízení nemohl míz žádný vliv.

Ohledně nehrazení odměny správci platí, že manželé jsou za veškeré závazky odpovědní společně a nerozdílně, tedy i za úhradu odměny insolvenčního správce jste byli odpovědní společně, a nikoliv každý jen svou „polovinou“.